Journalistförbundet i världen

Journalistförbundet samarbetar internationellt på tre nivåer: globalt genom Internationella Journalistfederationen, IFJ, på europeisk nivå via European Federation of Journalists, EFJ (IFJ:s regionala organisationsled i Europa) och i Norden genom Nordiska Journalistförbundet, NJF. 

Danmarks utrikesminister: – Vi hjälper gärna svenskarna

Efter att Nordiska Journalistförbundet gemensamt bestämt att varje medlemsland ska uppmärksamma sin regering på Martin Schibbye och Johan Perssons situation, samt visa att de står upp för pressfrihet och journalisters säkerhet, svarar Danmarks utrikesminister Villy Søvndal till Dansk Journalistforbund att han är beredd att ge Martin och Johan ytterligare stöd. Danmark har varit närvarande vid flera möten som har berört frågan och är beredd att ge mer stöd om Sveriges utrikesminister begär det.

Finland agerar för Martin och Johan

Finska Journalistförbundet protesterar nu hos utrikesminister Erkki Tuomioja och utvecklingsminister Heidi Hautala och uppmanar den finska regeringen att aktivt agera för de svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson, som sitter fängslade i Etiopien.

NJF fördömer domen mot Martin Schibbye och Johan Persson

Nordiska Journalistförbundet, NJF, fördömer domen mot de svenska journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson. Samtidigt känner NJF en stor förståelse för att de i detta läge väljer att ansöka om benådning.

Journalistförbundet träffar andra nordiska journalistförbund – följ på Twitter

Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling och vice ordförande Ulrica Widsell är från och med i går torsdag till och med söndag i Åbo och träffar ledarna för de övriga nordiska journalistförbunden. De diskuterar bland annat om hur händelserna i Norge har påverkat det journalistiska arbetet, krishantering för journalister och lokaljournalistik. Läs uppdateringar från mötet på Twitter.