Behöver riktlinjerna mot textreklam ändras?

Pressens samarbetsnämnd har på initiativ från Journalistförbundet beslutat att förutsättningslöst se över gällande riktlinjer mot textreklam. För att detta ska kunna ske på bästa sätt är vi i behov av våra medlemmars medverkan. Tipsa oss om aktuella exempel på problematiska publiceringar senast den 15 september.

Tre journalister klandras för att inte ha besvarat Yrkesetiska nämndens frågor

Yrkesetiska nämnden har prövat anmälningar mot fyra journalister som alla arbetat med en större granskning på en tidningsredaktion. Nämnden beslutar att inte klandra en av journalisterna, som anmälts för att inte ha visat tillräcklig hänsyn vid en intervju. Tre journalister klandras för att de valt att inte svara på nämndens frågor i samband med anmälan. Klandret gäller enbart att de inte kommunicerat med nämnden. Journalisterna har hänvisat till ansvarig utgivare på redaktionen. 

Ny etikombudsman på förbundet

Tove Carlén är från och med årsskiftet ny etikombudsman på Journalistförbundet. Tove har tidigare vikarierat på förbundet och är sedan i våras tillsvidareanställd som jurist och ombudsman på förbundet.
− Som etikombudsman kommer jag att svara på frågor från medlemmar och allmänhet som rör etik. Jag är också sekreterare i Journalistförbundets yrkesetiska nämnd (YEN). En viktig uppgift som YEN har är att bidra till en debatt på etikområdet, inte minst när det gäller yrkesetiken, säger Tove Carlén. 

Nu ska konton på sociala medier prövas pressetiskt

Pressens Samarbetsnämnd har beslutat att de pressetiska prövningar som görs av Allmänhetens Pressombudsman, PO och Pressens Opinionsnämnd, PON, ska utvidgas till att omfatta även vissa konton på sociala medier. Det gäller de konton som är knutna till och kontrolleras av medier som redan prövas av PO och PON.
– Det är en viktig och glädjande modernisering av det pressetiska systemet, säger PO Ola Sigvardsson.

Panelsamtal om journalisters yrkesetik

Vari ligger journalistens personliga ansvar? Journalistförbundet och Sim(o), Institutet för mediestudier, arrangerar ett samtal om förhållandet mellan individen och det medieetiska systemet på Pressklubben i Stockholm måndagen den 11 november. 

Kom på etikdebatt i Helsingborg

Det finns fortfarande platser kvar till etikdebatten på Café Krook i Helsingborg den 2 september. Hur värnar vi om yrkesetiken i tuffa ekonomiska tider? Hur kommer framtidens medieetiska system att se ut? Kan Journalistförbundets etiska regler bli ännu mer relevanta för dagens journalister? Kom och diskutera etik med Journalistförbundets yrkesetiska nämnd!

Yrkesetisk debatt

Journalistförbundet arbetar kontinuerligt med att stimulera och driva yrkesetisk debatt. Nedan har vi samlat ett urval av Journalistförbundets förslag, seminarier och debattinlägg kring medieetik. 

Riktlinjer mot textreklam

Gränsen mellan redaktionell text och annonser har blivit alltmer otydlig. Övertramp sker allt oftare. Många gånger av ren okunskap och andra gånger mer medvetet som till exempel genom sponsrat innehåll och kommersiella samarbeten. Den checklista som följer är tänkt som en vägledning att användas av redaktioner och enskilda journalister.

Yrkesregler

De tretton följande yrkesreglerna är tänkta att vara till stöd för journalister i sitt dagliga arbete på både redaktionen och ute på fältet och gäller oavsett om man är frilansjournalist eller anställd. Som medlem i Journalistförbundet förbinder du dig att alltid följa yrkesreglerna. Överträdelse av dessa regler kan anmälas inom tre månader från den aktuella händelsen till journalistförbundets yrkesetiska nämnd. 

Publicitetsregler

Vi har grundlagar som reglerar yttrande och tryckfrihet i vårt land, som ett frivilligt etiskt komplement till dessa finns Publicitetsreglerna. De är 17 stycken till antalet och är etiska riktlinjer kring publicering och täcker bland annat in områden som bild och namnpublicering men också respekt för den personliga integriteten. 

Sidor