Meddelarskydd inom privat vård, skola och omsorg

Privatanställda inom kollektivtrafiken får meddelarskydd

Privatanställda som jobbar inom offentligt finansierad kollektivtrafik ska få meddelarskydd. Det föreslås i en ny utredning som presenterades den 23 maj.

Offentligt anställdas meddelarskydd

Äntligen en lag om meddelarskydd för privatanställda

Journalistförbundet välkomnar regeringens förslag om utökat meddelarskydd

– Vi vill se ett lagförslag där meddelarskyddet omfattar all verksamhet som finansieras av allmänna medel. Det är viktigt att allmänheten kan få insyn i den verksamhet som bekostas via skattsedeln, säger Jonas Nordling.

Ny lag om visselblåsare riskerar att minska öppenheten

– Det är inte idén i sig utan sättet det genomförs på som vi är kritiska till. Den nya lagen riskerar att uppfattas som en begränsning av de rättigheter som redan finns idag. Vi hade hellre sett att meddelarskyddet utökades till att gälla även privatanställda, säger Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet.

Journalistförbundet positivt till insyn i friskolor

− Att fristående skolor föreslås omfattas av offentlighetsprincipen och meddelarfriheten är ett betydelsefullt steg framåt. Det ökar allmänhetens insyn i en viktig verksamhet, säger Stephen Lindholm, ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp.

Journalistförbundet positivt till ny utredning om öppenhet

– Det är positivt att regeringen utreder om offentlighetsprincipen ska gälla privat verksamhet inom vård, omsorg och skola som är offentligt finansierad. Journalistförbundet anser dock att utredningen borde omfatta all offentligt finansierad verksamhet. Offentligt finansierad verksamhet ska ha offentlig insyn, oavsett vem som utför verksamheten, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

HD försvarar källskyddet!

Högsta Domstolen (HD) har tisdagen den 18 augusti uttalat ett bestämt och viktigt nej till en begäran om att få göra husrannsakan hos medieföretaget Aftonbladet. Tidigare har Solna Tingsrätt och Svea Hovrätt godkänt åklagarens begäran om husrannsakan.

Hellre utökat meddelarskydd än visselblåsarlag

Journalistförbundet överlämnar 30 oktober sitt remissyttrande angående visselblåsarutredningen.
– Det är bra med ett starkt skydd för arbetstagare som slår larm och på andra sätt vill påtala missförhållanden och oegentligheter. Men vi vill att det grundlagsskyddade meddelarskydd som gäller offentligt anställda ska gälla hela arbetsmarknaden, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Sidor