Avtal 16: Arbetsmiljö och löneprocessen på förhandlingsbordet

Avtal 16: Enhetliga krav för anställningsformer och uppsägningstid

Förhandlingarna med Medieföretagen fortsätter

Journalistförbundet och Medieföretagen fortsatte kollektivavtalsförhandlingarna igår måndag 24 juni. Parterna diskuterade framför allt public serviceområdet i journalistavtalet.

Kollektivavtalsförhandlingarna med Medieföretagen fortsätter

Journalistförbundet fortsatte avtalsförhandlingarna med motparten Medieföretagen på tisdagen. Parterna diskuterade bemanningsavtalet och journalistavtalet, och då framför allt dagspressområdet. 

Bemanningsavtalet på förhandlingsbordet

Journalistförbundet och Medieföretagen fortsatte avtalsförhandlingarna med att diskutera bemanningsavtalet på måndagen. Nästa förhandlingstillfälle är onsdag 22 maj och parterna fortsätter då att förhandla bemanningsavtalet.

Aktuella kollektivavtal och frilansavtal

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en arbetsgivarorganisation och de anställdas fackliga organisation. Grundtanken är att skapa ett system som skapar trygghet både för de anställda och för arbetsgivaren. Villkoren ska inte kunna förändras från en dag till en annan. 

Medlem? Läs det nya Journalistavtalet

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade den 16 april ett nytt kollektivavtal för journalister, Journalistavtalet. Som medlem i Journalistförbundet kan du logga in och läsa det nya avtalet.

Journalistavtalet – ett nytt kollektivavtal för alla journalister

Journalistförbundet och Medieföretagen tecknade den 16 april ett nytt avtal för alla journalister, Journalistavtalet. Löneavtalet är på 2,6 procent och avtalsperioden är 12 månader.
− Journalistavtalet säkrar dagens villkor och blir vägledande för hela branschen. Det blir nu ännu tydligare att det är Journalistförbundet som skriver kollektivavtal för journalister. Och vi går därmed in med ökad styrka i kommande avtalsförhandlingar för våra bemanningsanställda medlemmar, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet. 

Grundlig genomgång av Journalistavtalet

Journalistförbundet och Medieföretagen är överens om sakfrågorna i Journalistavtalet men fortsätter arbetet med att grundligt gå igenom avtalsskrivningar, protokoll och gemensamma kommentarer.

Förhandlingarna om Journalistavtalet i slutfasen

Journalistförbundet och Medieföretagen fortsatte förhandlingarna om Journalistavtalet på onsdagen. Förhandlingarna har nått en fas där parterna är överens i sak. Fokus ligger nu på det juridiska arbetet med att nagelfara avtalsskrivningar, protokoll och gemensamma kommentarer

Sidor