Nej till grundlagsändring om utlandsspioneri

Nyligen föreslog en utredning att utlandsspioneri bör kriminaliseras. Nu kan du ta del av Journalistförbundets remissvar på utredningen. Förbundet är kritiskt till förslaget eftersom det kommer att minska insynen i svensk utrikespolitik.

Journalistförbundet kritiskt mot nedläggningen av public service i Grekland

Svenska Journalistförbundet är starkt kritisk till den grekiska regeringens beslut att den 11 juni  med omedelbar verkan lägga ner det grekiska public servicebolaget ERT och därmed stänga sändningarna i tv, radio och på internet. 

FN-rapportör rekommenderar att Dawit Isaak släpps

Dawit Isaak och alla de andra journalister som  fängslades i Eritrea 2001 bör sättas på fri fot omedelbart, alternativt åtalas och ställas inför rätta. Det slår Sheila B. Keetharuth, FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Eritrea fast i en rapport. 

Branschkris och utsatthet i fokus på EFJ-kongressen

Krisen i mediebranschen i Europa och den utsatthet många journalister upplever i vissa länder präglade diskussionerna på den Europeiska Journalistfederationens (EFJ) kongress i belgiska Verviers 13-15 maj. 

Arne König lämnar över till Mogens Blicher Bjerregård

Efter nio år som ordförande för den Europeiska Journalistfederationen (EFJ) lämnade Arne König i dag över ordförandeklubban till Mogens Blicher Bjerregård. Svenska Journalistförbundet tackar Arne König för ett fantastiskt arbete och hälsar det Danska Journalistförbundets ordförande Mogens Blicher Bjerregård välkommen som ordförande för EFJ.

Journalister fortsatt fängslade i Turkiet

I Turkiet sitter ungefär 100 journalister fängslade och i juni fängslades 71 fackliga aktivister. I de flesta fall har de turkiska myndigheterna åberopat terroristlagar för att motivera fängslandet.

Flera dödade journalister i Syrien

Situationen i Syrien och i Homs blir allt svårare för journalister. Det behövs oberoende rapportering om konflikten skriver IFJ, International Federation of Journalists, idag med anledning av de två dödade journalisterna i Syrien igår

Journalistförbundet i världen

Journalistförbundet samarbetar internationellt på tre nivåer: globalt genom Internationella Journalistfederationen, IFJ, på europeisk nivå via European Federation of Journalists, EFJ (IFJ:s regionala organisationsled i Europa) och i Norden genom Nordiska Journalistförbundet, NJF.