Uppräkning på 2,2 procent för frilansarvoden

Journalistförbundet rekommenderar alla frilansmedlemmar att höja sina arvoden med 2,2 procent från årsskiftet.

Uppräkning på 2,9 procent för frilansarvoden

Journalistförbundet rekommenderar en uppräkning på 2,9 procent för frilansarvoden.

Ny frilansrekommendation med kalkylator

Journalistförbundets nya frilansrekommendation och kalkylator ger frilansar och uppdragsgivare möjlighet att räkna ut ett individuellt arvode för ett specifikt uppdrag.
− Frilanskalkylatorn är ett nyttigt verktyg, och ett viktigt steg för att uppnå skäliga arvoden för frilansjournalister. Även uppdragsgivare har hjälp av frilanskalkylatorn för att få en ökad förståelse för de omkostnader en frilans har i jämförelse med en anställd journalist, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet. 

Ny frilansrekommendation presenteras i januari

Journalistförbundet kommer att presentera en ny frilansrekommendation med en frilanskalkylator i januari 2014. Frilanskalkylatorn utgår från en genomsnittslön och ger frilansar möjlighet att räkna ut ett individuellt arvode för ett specifikt uppdrag. Kalkylatorn tar höjd för kostnader för sociala avgifter, utrustning, pensionssparande, semester, sjukdagar med mera, vilket gör det enklare för en enskild frilans att räkna fram ett skäligt arvode.

Frilansrekommendationen uppdaterad

Nu är Frilansrekommendationen uppräknad och uppdaterad med nya siffror för 2013.

Frilansrekommendationen

Frilansrekommendationen och kalkylatorn utgår från en genomsnittslön och ger frilansar möjlighet att räkna ut ett individuellt arvode för ett specifikt uppdrag. Kalkylatorn tar höjd för kostnader för sociala avgifter, kostnader, pensionssparande, försäkringspremier semester, sjukdagar med mera, vilket gör det enklare för frilansar och uppdragsgivare att räkna fram ett skäligt arvode.

Frilansrekommendationen 2012

Frilansrekommendationen för 2012 är uppdaterad med nya siffror och summor. Siffrorna är uppräknade med 2,8% från förra årets rekommendation.