Fick uppdrag via Frilanskatalogen

Joakim Frieberg uppdaterade sin presentation i Frilanskatalogen och några veckor senare hörde en uppdragsgivare av sig.
– Jobbet jag fick då har blivit årets största, säger han.

Frilanskatalogen

Syns du i webbkatalogen? Som frilansmedlem kan du utan kostnad vara med i www.frilanskatalogen.se. Du måste dock själv lägga in/aktivera dina uppgifter på www.frilanskatalogen.se. Alla uppgifter om frilansmedlemmar i den tidigare tryckta Frilanskatalogen och förbundets tidigare webbkatalog har förts över till www.frilanskatalogen.se.

Välkommen till Servicebolaget

Att vara frilans innebär visserligen frihet, men också många krav och skyldigheter. Servicebolaget hjälper Journalistförbundets frilansmedlemmar att göra vardagsbekymren mindre.

Som frilansmedlem får du tillgång till:

Frilanskatalogen

Frilanskatalogen är ett verktyg för dem som köper journalistiska tjänster att hitta rätt person till rätt jobb. Katalogen rymmer Journalistförbundets frilansar och häri kan du presentera dig själv för att uppdragsgivare lättare ska hitta just dig.