Uppräkning på 2,2 procent för frilansarvoden

Journalistförbundet rekommenderar alla frilansmedlemmar att höja sina arvoden med 2,2 procent från årsskiftet.

Uppräkning på 2,9 procent för frilansarvoden

Journalistförbundet rekommenderar en uppräkning på 2,9 procent för frilansarvoden.

Journalistpodden #68: Frihetens pris – otrygghet för frilansjournalister

Frihetens pris

Det har aldrig varit så otryggt att vara frilansjournalist. Hälften av frilansjournalisterna får ut mindre än 15 000 kronor i månaden efter skatt, endast hälften sätter av regelbundet till pensionen och en fjärdedel kan inte ens ta två veckors semester.

Frågor och svar om Frilanskalkylatorn

Här hittar du svar på vanliga frågor kring Frilanskalkylatorn.

Ny frilansrekommendation med kalkylator

Journalistförbundets nya frilansrekommendation och kalkylator ger frilansar och uppdragsgivare möjlighet att räkna ut ett individuellt arvode för ett specifikt uppdrag.
− Frilanskalkylatorn är ett nyttigt verktyg, och ett viktigt steg för att uppnå skäliga arvoden för frilansjournalister. Även uppdragsgivare har hjälp av frilanskalkylatorn för att få en ökad förståelse för de omkostnader en frilans har i jämförelse med en anställd journalist, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet. 

Frilansrekommendationen

Frilansrekommendationen och kalkylatorn utgår från en genomsnittslön och ger frilansar möjlighet att räkna ut ett individuellt arvode för ett specifikt uppdrag. Kalkylatorn tar höjd för kostnader för sociala avgifter, kostnader, pensionssparande, försäkringspremier semester, sjukdagar med mera, vilket gör det enklare för frilansar och uppdragsgivare att räkna fram ett skäligt arvode.