Frilanskalkylatorn uppdaterad – förbättrad och enklare

Frilanskalkylatorn, med vilken frilansar och uppdragsgivare enkelt kan räkna fram skäligt arvode för ett specifikt uppdrag, har förbättrats. Den nya versionen är mer användarvänlig då den har färre fält att fylla i och tydligare hjälptexter. Vidare är det nu inga förangivna värden vilket gör det enklare att använda kalkylatorn utifrån dina förutsättningar.

Uppräkning av frilansrekommendationen med 2,2 procent

För 2018 höjer Journalistförbundet frilansrekommendationen med 2,2 procent. Ny rekommendationsnivå för frilansarvoden blir 996 kronor/timme.

Uppräkning på 2,2 procent för frilansarvoden

Journalistförbundet rekommenderar alla frilansmedlemmar att höja sina arvoden med 2,2 procent från årsskiftet.

Uppräkning på 2,9 procent för frilansarvoden

Journalistförbundet rekommenderar en uppräkning på 2,9 procent för frilansarvoden.

Journalistpodden #68: Frihetens pris – otrygghet för frilansjournalister

Frihetens pris

Det har aldrig varit så otryggt att vara frilansjournalist. Hälften av frilansjournalisterna får ut mindre än 15 000 kronor i månaden efter skatt, endast hälften sätter av regelbundet till pensionen och en fjärdedel kan inte ens ta två veckors semester.

Frågor och svar om frilanskalkylatorn

Här hittar du svar på vanliga frågor kring frilanskalkylatorn.

Ny frilansrekommendation med kalkylator

Journalistförbundets nya frilansrekommendation och kalkylator ger frilansar och uppdragsgivare möjlighet att räkna ut ett individuellt arvode för ett specifikt uppdrag.
− Frilanskalkylatorn är ett nyttigt verktyg, och ett viktigt steg för att uppnå skäliga arvoden för frilansjournalister. Även uppdragsgivare har hjälp av frilanskalkylatorn för att få en ökad förståelse för de omkostnader en frilans har i jämförelse med en anställd journalist, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet. 

Frilansrekommendationen och frilanskalkylatorn

Frilansrekommendationen är ett riktmärke för frilansarvoden som är kopplat till en genomsnittslön för anställda reportrar och fotografer. Utöver rekommendationen finns också verktyget frilanskalkylatorn som gör det enklare för frilansar och uppdragsgivare att räkna fram ett skäligt arvode.