Journalistpodden #68: Frihetens pris – otrygghet för frilansjournalister

Socialbidragsnivåer på arvoden hotar frilansjournalistiken

Stötta Journalistförbundets frilansdistrikt Frilans Riks arvodeskampanj "Rädda frilansen".

Frihetens pris

Det har aldrig varit så otryggt att vara frilansjournalist. Hälften av frilansjournalisterna får ut mindre än 15 000 kronor i månaden efter skatt, endast hälften sätter av regelbundet till pensionen och en fjärdedel kan inte ens ta två veckors semester.

Vad ska jag tänka på som frilans?

Idag finns vi på Frilansdagen och svarar på frågor om medlemskap och frilansjournalistik. PP Pension har gjort en film som tar upp vad man som journalist bör tänka på om man vill satsa på en karriär som frilansjournalist.  

Servicebolaget

Servicebolaget arrangerar kurser och hjälper Journalistförbundets frilansar med frågor som rör företagande. Kurserna är avgiftsfria för frilansmedlemmar.

Frilansens tusenlapp

– Kul att du vill ha artikeln! OK, en dag – det blir sju tusen.
Varpå redaktören gör en snabb överslagsräkning: 20 gånger 7 000 blir ju hundrafyrtiotusen i månaden – de är inte kloka, de där frilansarna...

Frilanskatalogen

Frilanskatalogen är ett verktyg för dem som köper journalistiska tjänster att hitta rätt person till rätt jobb. Katalogen rymmer Journalistförbundets frilansar och häri kan du presentera dig själv för att uppdragsgivare lättare ska hitta just dig.

Frilans Riks

– för dig som är frilansjournalist