Debattartikel: Samarbete mellan anställda och frilansare vägen framåt i gig-ekonomin

Uppräkning på 2,2 procent för frilansarvoden

Journalistförbundet rekommenderar alla frilansmedlemmar att höja sina arvoden med 2,2 procent från årsskiftet.

Information om avtalsförslagen från Aller Media och Bonnier Tidskrifter

De två tidskriftsförlagen Aller och Bonnier Tidskrifter har under de senaste månaderna uppmärksammats sedan de skickat ut avtalsförslag till sina frilansar. Dessa avtalsförslag innebär försämringar för frilansarna. Journalistförbundet har reagerat kraftigt mot avtalen. Vad är problemet med dessa avtal?

Läget i diskussionerna med Aller Media

Fortsatta diskussioner med Aller Media

– Det är positivt att Aller fortsätter diskussionen. Vi förutsätter att företaget är intresserade av att hitta en lösning som inte innebär att man förstör relationerna till de frilansar som är helt avgörande för Allers verksamhet, säger Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf.

Tolkningsprotokoll överlämnat till Aller Media

Journalistförbundet, SFF, BLF och Svenska Tecknare har lämnat över ett tolkningsprotokoll till Aller Media. Stina Abenius, förlagschef på Aller Media, har mottagit de fyra organisationernas krav och har aviserat att Aller Media återkommer med synpunkter under denna vecka.

Journalistförbundet begär förhandling om avtalsförslag till frilansar

– Bonnier Tidskrifter kräver i avtalsförslaget att frilansar ska skriva bort vidareanvändning av materialet de säljer för all framtid. Det är fullständigt orimligt att sätta ett nollvärde på upphovsrätten, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Uppräkning på 2,9 procent för frilansarvoden

Journalistförbundet rekommenderar en uppräkning på 2,9 procent för frilansarvoden.

Journalistpodden #68: Frihetens pris – otrygghet för frilansjournalister

Frihetens pris – ökad otrygghet för frilansjournalister

Hälften av frilansjournalisterna får ut mindre än 15 000 i månaden efter skatt, bara hälften sätter av regelbundet till pensionen och en fjärdedel inte ens kan ta två veckors semester. Det framgår av Kent Wernes rapport "Frihetens pris", den andra rapporten i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen.

Sidor