Frilanskalkylatorn uppdaterad – förbättrad och enklare

Frilanskalkylatorn, med vilken frilansar och uppdragsgivare enkelt kan räkna fram skäligt arvode för ett specifikt uppdrag, har förbättrats. Den nya versionen är mer användarvänlig då den har färre fält att fylla i och tydligare hjälptexter. Vidare är det nu inga förangivna värden vilket gör det enklare att använda kalkylatorn utifrån dina förutsättningar.

Uppräkning av frilansrekommendationen med 2,2 procent

För 2018 höjer Journalistförbundet frilansrekommendationen med 2,2 procent. Ny rekommendationsnivå för frilansarvoden blir 996 kronor/timme.

Debattartikel: Samarbete mellan anställda och frilansare vägen framåt i gig-ekonomin

Uppräkning på 2,2 procent för frilansarvoden

Journalistförbundet rekommenderar alla frilansmedlemmar att höja sina arvoden med 2,2 procent från årsskiftet.

Information om avtalsförslagen från Aller Media och Bonnier Tidskrifter

De två tidskriftsförlagen Aller och Bonnier Tidskrifter har under de senaste månaderna uppmärksammats sedan de skickat ut avtalsförslag till sina frilansar. Dessa avtalsförslag innebär försämringar för frilansarna. Journalistförbundet har reagerat kraftigt mot avtalen. Vad är problemet med dessa avtal?

Läget i diskussionerna med Aller Media

Fortsatta diskussioner med Aller Media

– Det är positivt att Aller fortsätter diskussionen. Vi förutsätter att företaget är intresserade av att hitta en lösning som inte innebär att man förstör relationerna till de frilansar som är helt avgörande för Allers verksamhet, säger Journalistförbundets upphovsrättsjurist Olle Wilöf.

Tolkningsprotokoll överlämnat till Aller Media

Journalistförbundet, SFF, BLF och Svenska Tecknare har lämnat över ett tolkningsprotokoll till Aller Media. Stina Abenius, förlagschef på Aller Media, har mottagit de fyra organisationernas krav och har aviserat att Aller Media återkommer med synpunkter under denna vecka.

Journalistförbundet begär förhandling om avtalsförslag till frilansar

– Bonnier Tidskrifter kräver i avtalsförslaget att frilansar ska skriva bort vidareanvändning av materialet de säljer för all framtid. Det är fullständigt orimligt att sätta ett nollvärde på upphovsrätten, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Uppräkning på 2,9 procent för frilansarvoden

Journalistförbundet rekommenderar en uppräkning på 2,9 procent för frilansarvoden.

Sidor