Hög tid för konvention mot sexuella trakasserier och könsbaserat våld

Den globala fackföreningsrörelsen har länge arbetat för att få igenom en ILO-konvention mot sexuella trakasserier och könsbaserat våld i arbetslivet. Nu är det hög tid att konventionen realiseras.

Viktigt för demokratin att brott mot journalister bestraffas

I år har 56 journalister dödats, enligt den Internationella Journalistfederationen (IFJ). Men 90 procent av morden på journalister förblir olösta eller obestraffade. I dag uppmärksammar vi den internationella dagen mot straffrihet för brott mot journalister.

FN:s säkerhetsråd fördömer våld mot journalister

FN:s säkerhetsråd antog onsdag 27 maj enhälligt en resolution som fördömer våld och övergrepp mot journalister.
− Resolutionen sätter tryck på FN:s medlemsstater att utkräva ansvar för våld mot journalister. Den blir ett viktigt verktyg i arbetet för att öka säkerheten för journalister, framför allt de som arbetar i väpnade konflikter, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.