Nytt kollektivavtal på Dagspress

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade den 30 juni 2017 ett nytt kollektivavtal på avtalsområdet Dagspress. Avtalet löper över tre år. Läs om vad det innehåller här.

Dagspress

Här hittar du avtal om löner och allmänna anställningsvillkor inom Dagspress.

Nya kollektivavtal på dagspress, tidskrift, etermedier och public service

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade den 27 maj nya kollektivavtal på avtalsområdena dagspress, tidskrift, etermedier och public service. Läs vad vad avtalen innehåller här.

Avtal 16: Arbetsmiljö och löneprocessen på förhandlingsbordet

Avtal 16: Enhetliga krav för anställningsformer och uppsägningstid

Nationaldagen är en lördag – missa inte att du har rätt till extra ledighet

I år infaller Nationaldagen 6 juni på en lördag vilket enligt Dagspressavtalet, Tidskriftavtalet samt Etermedieavtalet betyder att anställda har rätt att vara lediga en annan dag utan löneavdrag. För anställda inom Public Service utgår en annan ledig dag för de som den 6 juni arbetar på normalarbetstid. Den lediga dagen ska för Public Service-anställda tas ut i anslutning till Nationaldagen. Rätten till ledighet i år gäller inte anställda inom Dagspress eller anställda inom Tidskrift som utifrån andra avtalsbestämmelser kompenseras med ledig dag för arbete under röd dag.

Dagspress

Här hittar du anställningsformer och specialregler i Journalistavtalet för dagspressområdet.

Seminarium om dagspressens ekonomiska läge

Hur har de ekonomiska förutsättningarna för den traditionella dagspressen förändrats på grund av teknikutvecklingen och framväxten av nya sociala medier? Konstitutionsutskottet höll ett seminarium om dagspressens ekonomiska läge på torsdagen 13 juni. Seminariet livesändes i SVT2 och på webben och Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling deltog. 

Här kan du se seminariet på riksdagens hemsida

Avtalsförhandlingarna med Medieföretagen fortsätter

Journalistförbundets förhandlingsdelegation har varit samlad i Stockholm onsdag 29 maj och torsdag 30 maj. Även torsdagens avtalsförhandlingar med motparten Medieföretagen ägnades åt att diskutera bemanningsavtalet och dagspressområdet i journalistavtalet. 

Förhandlingsdelegationen samlad i Stockholm

Journalistförbundets förhandlingsdelegation är samlad i Stockholm onsdag 29 maj och torsdag 30 maj. Under onsdagens avtalsförhandlingar med motparten Medieföretagen diskuterades bemanningsavtalet och dagspressområdet i journalistavtalet. 

Sidor