Välkommen till Servicebolaget

Att vara frilans innebär visserligen frihet, men också många krav och skyldigheter. Servicebolaget hjälper Journalistförbundets frilansmedlemmar att göra vardagsbekymren mindre.

Som frilansmedlem får du tillgång till: