Nytt kollektivavtal klart för bemanningsanställda journalister

Fortsatta förhandlingar om bemanningsavtalet

Nya kollektivavtal på dagspress, tidskrift, etermedier och public service

Journalistförbundet och Medieföretagen undertecknade den 27 maj nya kollektivavtal på avtalsområdena dagspress, tidskrift, etermedier och public service. Läs vad vad avtalen innehåller här.

Avtal 16: Löneprocessen och bemanningsavtalet

– Vi måste tillsammans med Medieföretagen få en avtalsstadgad löneprocess, som ger varje journalist utvecklingssamtal och ökad möjlighet att få en korrekt satt lön. Vi vill även införa tvingande åtgärdsplaner om någon tappar i löneutveckling, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Avtal 16: Förhandlingarna med Medieföretagen fortsätter

– Vi har ett bra samtalsklimat, och det känns som att vi närmar oss ett avslut, kommenterar förbundsordförande Jonas Nordling.

Avtal 16: Reglera bemanningsavtalet tydligare

– Vi vill se en mycket tydligare reglering av villkoren i bemanningsavtalet. Det är orimligt att interna bemanningsföretag fungerar som vikariepooler där lön och villkor dumpas. Det ökar otryggheten för journalister och sänker värdet på journalistiken, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Avtal 16: Arbetstid och upphovsrätt på public service

Avtal 16: Utveckla löneprocessen och öka lokal samverkan

Avtal 16: Enad avtalsdelegation samlad i Stockholm

– Avtalsdelegationen står enad bakom den kravlista som presenterats för Medieföretagen, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Avtal 16: Bemanning och arbetsmiljö

– Vi vill förtydliga att bemanningsavtalet omfattar företag som i huvudsak bedriver uthyrning av arbetskraft till externa kunder. Dagens användning av koncerninterna bemanningsföretag skadar branschens och dess arbetsgivares rykte, säger Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.

Sidor