Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium

Journalistförbundet utlyser utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendier för perioden juli–december 2020. Sista ansökningsdag var torsdagen den 30 januari 2020. Nästa möjlighet att söka stipendiet är under tiden 3-24 september och gäller då för tiden januari–juli 2021.

Om du är anställd, ange arbetsgivare. Om du är frilans, ange uppdragsgivare samt gärna inom vilka ämnesområden du arbetar.
Ange minst tre av dina senaste publiceringar i svenska tidningar/tidskrifter. Har du haft bilder publicerade i böcker, uppge vilka och när.
Planerad utbildning plats/period. Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium eller FOJO-kurs.
Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium.
Obs! Gäller kreativitetsstipendier i Aten. Fyll i numret på den eller de tidsperioder som passar dig bäst. Se info om perioderna på sidan om stipendiet.
Obs! Gäller endast språkstipendier.