Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium

Journalistförbundet utlyser utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendier för perioden januari–juli 2020. Sista ansökningsdag var torsdagen den 19 september 2019.

Om du är anställd, ange arbetsgivare. Om du är frilans, ange uppdragsgivare samt gärna inom vilka ämnesområden du arbetar.
Uppge när och i vilka svenska tidningar/tidskrifter som dina senaste artiklar/bilder har varit publicerade. Har du haft bilder publicerade i böcker, uppge vilka. Observera att webbpubliceringar eller enbart medverkan i radio inte ingår i ovanstående behörighetskrav. Har du medverkat i produktion av svenska tv-program, uppge vilka och i vilken kanal de har sänts.
Planerad utbildning plats/period. Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium.
Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium.
Obs! Gäller kreativitetsstipendier i Aten. Fyll i numret på den eller de tidsperioder som passar dig bäst. Se info om perioderna på sidan om stipendiet.
Obs! Gäller endast språkstipendier.