Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium

Ansökan för perioden juli-december 2024 är avslutad. Besked vilka som har beviljats stipendiet kommer senast i slutet av april.

 

Om du är anställd, ange arbetsgivare. Om du är frilans, ange uppdragsgivare samt gärna inom vilka ämnesområden du arbetar.
Ange minst tre – helst ännu flera – texter och/eller bilder som de senaste tre åren har förekommit i:
• Svenska tidningar/tidskrifter
• Svenska webbplatser
• Bilder i svenska böcker
Skriv utförligt vilka texter, bilder eller annat skyddat material det gäller, och i vilka medier – t ex namn på tidning eller webbplats – där bilderna/texterna publicerats
Ange datum när det skyddade materialet lades upp/publicerades 
Länka till ditt skyddade material, som text eller bild. Om länkarna är låsta så mejlar du materialet till stipendiebilagor@sjf.se.
Planerad utbildning plats/period. Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium eller för FOJO-, NJC-kurs.
Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium.
Tänk på att noga ange vilken/vilka veckor du vill söka för. Du kan, om du vill, ange upp till tre olika alternativ som rangordnas i fallande ordning. Detta kan underlätta för att få boende om det är många som söker samma veckor.
Obs! Gäller endast språkstipendier.