Stipendium för utbildning och kompetensutveckling

Journalistförbundet utlyser utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium för perioden januari – juli 2018. Sista ansökningsdag var den 7 september.

Stipendiet avser organiserad utbildning och kompetensutveckling enligt personlig studieplan (till exempel kurser, studieresor, studiebesök på redaktion, deltagande på konferenser eller mässor, men inte högre akademiska studier). 

Stipendiet är inte avsett för arbets- eller reportageresor.

Kostnader som täcks av stipendiet

Stipendiet är personligt och är ett bidrag till direkta kostnader i samband med utbildningen eller kompetensutvecklingen såsom kursavgift, resekostnader, transfer, litteratur, logi med mera.

Stipendiet täcker inte ersättning för, mat, inkomstbortfall eller traktamente. Det täcker inte heller kostnader för egna film- eller bokproduktioner, arbets- eller reportageresor och inte kostnader för anhöriga.

Maximalt stipendiebelopp är 50 000 kronor.

Den som tilldelas stipendium får endast använda pengarna för sådan utbildning eller kompetensutveckling som ansökan avser och som påbörjas (behöver inte avslutas) under tiden januari – juli 2018.

Behörig att söka

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker och alla som medverkat i produktioner av svenska tv-program som sänts i SVT, TV4 AB, TV3 och Kanal 5. 

Observera att webbpubliceringar eller enbart medverkan i radio inte ingår i ovanstående behörighetskrav. 

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings- och upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access, för kopiering av texter/bilder, samt till mindre del från upphovsrättsersättningar från CopySwede (tv-program).

Att tänka på innan du ansöker

Endast korrekt ifylld och välmotiverad ansökan med en realistisk ekonomisk kalkyl behandlas.

Det är bara möjligt att söka en kurs/utbildning eller kompetensutveckling per ansökningstillfälle.

Stipendiet täcker inte flera olika kurser eller resor till flera olika orter.

Sista ansökningsdag är den 7 september.

Saknar du lösenord?

Om du som medlem saknar eller har glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt genom att klicka på "Logga in", uppe till höger i menyraden, och sedan på "Beställ lösenord". Ange sedan ditt personnummer (10 siffror utan bindestreck) och den e-postadress som är registrerad i medlemsregistret. Tryck sedan på "Skicka" så får du ett nytt lösenord skickat till den e-postadressen. Har du en gammal mejladress registrerad så mejla den nya till medlemsregistret@sjf.se och be dem ändra i registret.

Ansökan

Sista ansökningsdag var den 7 september.

Besked om vem som får stipendium

Besked om vem som får stipendium meddelas på Journalistförbundets hemsida i mitten av november.

På grund av det stora antalet ansökningar lämnas inget meddelande personligen till dem som inte har fått sökt stipendium.

Bland ansökningarna prioriteras de sökande som tidigare inte har fått stipendium från Journalistförbundet.

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av ombudsman Justus Bennet på telefon 08-613 75 03 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Här ser du vilka som fick stipendiet för andra halvåret 2017

Taggar: stipendier