Säkerhetsstipendium för kvinnliga journalister

Journalistförbundet utlyser stipendier för att gå säkerhetskurs för kvinnliga journalister. Kursen ges i Uppsala 26-28 oktober 2020. Sista ansökningsdag var den 24 september 2020

I dagens medieklimat är kvinnliga journalister dubbelt utsatta; både för att de är journalister och för att de är kvinnor. Säkerhetskursen är särskilt framtagen för kvinnliga journalister och syftar till att utbilda i proaktiv säkerhetsmetodik och för deltagarna att dela sina erfarenheter i en tillåtande och utvecklande miljö.

Kursen utvecklar deltagarnas förmåga att bedöma och analysera risker i det journalistiska arbetet. Att förebygga men även hantera incidenter och att ge deltagarna verktyg att hantera både den akuta och den långvariga anspänning som trakasserier, hot och hat medför.

Utbildningen ger även deltagarna verktyg att bedriva journalistik i en riskfylld kontext. Kursen handlar inte om säkerhet i krigs- eller konfliktzoner utan om det som kan ske i det vardagliga arbetet.

Kursen kommer att hållas i Uppsala med maximalt 14 deltagare (och med tanke på Folkhälsomyndighetens direktiv kring social distans med mera) måndagen den 26 oktober till och med onsdagen den 28 oktober.

Stipendiet täcker kurskostnad, resa till och från bostad-kursort samt vid behov boende på hotell maximalt tre nätter på ett hotell som Journalistförbundet har bokat. Observera att stipendiet bland annat inte täcker kostnader för mat och ersättning för eventuellt förlorad arbetsinkomst.

Behörig att söka

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 
1) texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (dvs tryckta); eller 
2) bilder publicerade i svenska böcker; eller
3) texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser.

Observera att inslag med ljud eller rörliga bilder – sändningar i radio/TV eller rörliga inslag upplagda på webben – inte ingår.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier. Stipendiemedlen kommer från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access. (Mer information om Bonus Copyright: www.bonuscopyright.se)

Tv-produktion/radio-produktioner är inte behörighetsgivande på grund av att vi inte har några pengar från föreningen Copyswede att dela ut, som är den organisation som i detta fall som representerar etermedier (Mer information om CopySwede: www.copyswede.se)

Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten ”Publicerad i” var och när du senast var publicerad i print. Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Ej medlem i Journalistförbundet men i en annan organisation

Om du inte är medlem i Journalistförbundet men i någon av organisationerna Författarförbundet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Svenska tecknare, Bildleverantörernas förening (BLF) eller Svenska Fotografers Förbund (SFF) kan du inte söka Journalistförbundets stipendier. Men du kan då vända dig till din egen organisation och se vilka möjligheter du har att söka stipendier där. Övriga som inte är medlemmar i Journalistförbundet kan söka förbundets stipendier under förutsättning att man uppfyller sökkriterierna. Övriga som inte är medlemmar i Journalistförbundet kan söka förbundets stipendier under förutsättning att man uppfyller sökkriterierna.

Sök stipendiet

Sista ansökningsdag var den 24 september 2020. 

Har du frågor om säkerhetskursen eller stipendiet? Kontakta stipendiehandläggare Justus Bennet e-post jb@sjf.se eller på telefon 08 - 613 75 03

Senast ändrad 25 september 2020