Säkerhetsstipendium

Publicerad 14 maj 2018

Journalistförbundet utlyser stipendier för att gå försvarsmaktens säkerhetskurs för journalister. Kursen "Uppdrag i konfliktzon" ges av Försvarets Överlevnadsskola i Karlsborg den 11-17 maj.

Sista ansökningsdag är den 23 mars. 

Vill du gå Försvarsmaktens säkerhetskurs för personer som ska arbeta i konfliktzoner så har du nu möjlighet att söka den, ansökan görs via länken här nedan där du också får mer information om innehållet i kursen.

Om du blir antagen kan du få Journalistförbundets säkerhetsstipendium som täcker själva kursavgiften. Alla som antas och är behöriga att söka Journalistförbundets stipendier, kommer att beviljas stipendium. Ansökan ska göras före kursstart via mejl till stipendier@sjf.se som innehåller dina personuppgifter samt en motivering  till varför du vill gå utbildningen.

Försvarsmaktens kurs "Uppdrag i konfliktzon"

Kursen ges av Försvarsmaktens Överlevnadsskola i Karlsborg 

Läs mer om Försvarsmaktens kurs och hur du ansöker till den

Behörig att söka är

Det är upphovsrättsliga regler som avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Behörig att söka är alla som någon gång de senaste tre åren har haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker.

Observera att radio, tv och webbpubliceringar inte är behörighetsgivande då förbundet för närvarande inte får några pengar att fördela gällande denna typ av publiceringar.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande för behörighet att söka Journalistförbundets stipendier är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Obs! Om din arbetsgivare betalar kursavgiften är du inte behörig att söka stipendiet.

Har du frågor om säkerhetskursen eller stipendiet?

Kontakta stipendiehandläggare Justus Bennet e-post jb@sjf.se eller på telefon 08 - 613 75 03

Senast ändrad 23 april 2020