NJC-stipendier för deltagande i årets huvudkurs

För deltagande i Nordisk Journalistcenters årliga huvudskurs i Århus kan man söka stipendium.

Huvudkursen i år heter "Press på Norden" och ges under tiden 22 oktober – 12 november 2016. Anmälan görs på NJC:s webbplats senast den 4 juni 2016.

Stipendiet täcker kursavgiften på 30 000 danska kronor. För att få stipendiet ansöker du först till kursen hos NJC. Blir du sen antagen söker du om stipendium hos Journalsitförbundet.

Ingen särskild ansökningsblankett behövs utan mejla namn, adress, personnummer och antagningsbevis till stipendier@sjf.se.

Om du är anställd och omfattas av Journalistavtalet på din arbetsplats och blir antagen har du enligt kollektivavtalet rätt att få ledigt med lön för att gå kursen.

Du måste också meddela din arbetsgivare att du söker kursen och har för avsikt att delta om du blir antagen.

Mer information om årets huvudkurs hittar du på http://ncj.dk/kursus/aarhus-kurset-2016

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av Marianne Edlund 08-613 75 33 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Taggar: stipendier