NJC: Klimatkurs på Island oktober 2020

Om du är anställd, ange arbetsgivare. Om du är frilans, ange uppdragsgivare samt gärna inom vilka ämnesområden du arbetar.
Ange minst tre av dina senaste publiceringar i svenska tidningar/tidskrifter. Har du haft bilder publicerade i böcker, uppge vilka och när.
Planerad utbildning plats/period. Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium eller FOJO-kurs.
Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium.