Lär dig gräva i geodata

Journalistförbundet utlyser 20 stycken stipendier för deltagande på en kurs i geodata i Stockholm den 14–15 oktober 2019 i Stockholm.

Om du är anställd, ange arbetsgivare. Om du är frilans, ange uppdragsgivare samt gärna inom vilka ämnesområden du arbetar.
Uppge när och i vilka svenska tidningar/tidskrifter som dina senaste artiklar/bilder har varit publicerade. Har du haft bilder publicerade i böcker, uppge vilka. Observera att webbpubliceringar eller enbart medverkan i radio inte ingår i ovanstående behörighetskrav. Har du medverkat i produktion av svenska tv-program, uppge vilka och i vilken kanal de har sänts.
Planerad utbildning plats/period. Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium.
Obs! Anges endast om du söker Utbildnings- och kompetensutvecklingsstipendium.
Obs! Gäller kreativitetsstipendier i Aten. Fyll i numret på den eller de tidsperioder som passar dig bäst. Se info om perioderna på sidan om stipendiet.
Obs! Gäller endast språkstipendier.