Lär dig gräva i geodata

Journalistförbundet utlyser 10 stipendier för deltagande i en kurs i geodata 26-27 november 2020 i Stockholm. Sista ansökningsdag var den 24 september 2020. 

Hur långt är det i genomsnitt till närmaste brevlåda, i varje kommun? Vilka är de två grann-valdistrikt där skillnaden i valresultat är störst? Vilka tätorter hamnar helt under vatten vid en "200-årsöversvämning"? Vilken stadsdel i Stockholm har flest apotek per invånare?

Geodata för journalister är en tvådagars kurs som lär ut grunderna i geodata-research. Efter kursen kan du ställa frågor till geografiska dataset. Vi kommer att använda QGIS, som är ett slags Excel för geodata. QGIS är open source, och gratis. De kunskaper du får med sig från kursen kommer att gå att överföra även till andra liknande program, som till exempel ArcGis.

Kursen fokuserar på research, inte visualisering. Vi kommer att tala lite om grundläggande kartografi, men inte i första hand göra kartor.

Kursen ges av j++ i Stockholm 26-27 november 2020 i Stockholm

Kostnader som täcks av stipendiet

Stipendiet är personligt och täcker direkta kostnader i samband med utbildningen såsom kursavgift, resekostnader (inom Sverige) i första hand med tåg 2:a klass samt maximalt två hotellnätter.

Stipendiet täcker inte ersättning för mat, inkomstbortfall eller traktamente.

Behörig att söka

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft 

  1. texter och/eller bilder publicerade i svenska tidningar eller tidskrifter (tryckta); eller 
  2. bilder publicerade i svenska böcker; eller
  3. texter och/eller bilder upplagda/publicerade på svenska webb-platser.  

Observera att inslag med ljud eller rörliga bilder – sändningar i radio/tv eller rörliga inslag upplagda på webben – inte ingår. 

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Stipendiemedlen kommer från kopierings/-upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access.

Tv- och radioproduktioner är inte behörighetsgivande på grund av att vi inte har några pengar från föreningen Copyswede att dela ut, som är den organisation som i detta fall som representerar etermedier. Men om du ändå någon gång under de senaste tre åren har publicerat dig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild så är du behörig att söka. Var noga att ange under punkten ”Publicerad i” var och när du senast var publicerad i print.

Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder. Det är därför som upphovsrättsliga lagar och regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Ej medlem i Journalistförbundet men i en annan organisation

Om du inte är medlem i Journalistförbundet men i någon av organisationerna Författarförbundet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Svenska tecknare, Bildleverantörernas förening (BLF) eller Svenska Fotografers Förbund (SFF) kan du inte söka Journalistförbundets stipendier. Men du kan då vända dig till din egen organisation och se vilka möjligheter du har att söka stipendier där.

Övriga som inte är medlemmar i Journalistförbundet kan söka förbundets stipendier under förutsättning att man uppfyller sökkriterierna.

Ansökan

Sista ansökningsdag var den 24 september 2020.

Besked om vem som får stipendium

Besked om vem som får stipendium meddelas via mejl till berörda stipendiater och här på vår hemsida.

På grund av det stora antalet ansökningar lämnas inget meddelande personligen till dem som inte har fått sökt stipendium.

Bland ansökningarna prioriteras de sökande som tidigare inte har fått stipendium från Journalistförbundet.

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av ombudsman Justus Bennet på 08-613 75 03 eller stipendier@sjf.se.

Har du frågor om själva kursen, kontakta J++.

Senast ändrad 25 september 2020