Lär dig gräva i geodata

Journalistförbundet utlyser 20 stycken stipendier för deltagande på en kurs i geodata i Stockholm den 14–15 oktober i Stockholm.

Hur långt är det i genomsnitt till närmaste brevlåda, i varje kommun? Vilka är de två grann-valdistrikt där skillnaden i valresultat är störst? Vilka tätorter hamnar helt under vatten vid en "200-årsöversvämning"? Vilken stadsdel i Stockholm har flest apotek per invånare?

Geodata för journalister är en tvådagars kurs som lär ut grunderna i geodata-research. Efter kursen kan du ställa frågor till geografiska dataset. Vi kommer att använda QGIS, som är ett slags Excel för geodata. QGIS är open source, och gratis. De kunskaper du får med sig från kursen kommer att gå att överföra även till andra liknande program, som till exempel ArcGis.

Kursen fokuserar på research, inte visualisering. Vi kommer att tala lite om grundläggande kartografi, men inte i första hand göra kartor.

Kursen ges av j++ i Stockholm den 14–15 oktober 2019.

Kostnader som täcks av stipendiet

Stipendiet är personligt och täcker direkta kostnader i samband med utbildningen såsom kursavgift, resekostnader (inom Sverige) i första hand med tåg 2:a klass samt maximalt två hotellnätter.

Stipendiet täcker inte ersättning för, mat, inkomstbortfall eller traktamente.

Behörig att söka

Behörig att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren har haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker.

Observera att webbpubliceringar eller enbart medverkan i radio och tv inte ingår i ovanstående behörighetskrav.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings- och upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access, för kopiering av texter/bilder, samt till mindre del från upphovsrättsersättningar från CopySwede (tv-program).

För närvarande finns det inga pengar från CopySwede att dela ut. Vilket innebär att medverkan i tv-produktion inte är behörighetsgivande. Se vidare information i nästa stycke.

Ej medlem i Journalistförbundet

Om du inte är medlem i Journalistförbundet men i någon av organisationerna Författarförbundet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO), Svenska tecknare, Bildleverantörernas förening (BLF) eller Svenska Fotografers Förbund (SFF) kan du inte söka Journalistförbundets stipendier.

Övriga som inte är medlemmar i Journalistförbundet kan söka förbundets stipendier under förutsättning att man uppfyller sökkriterierna.

Att tänka på innan du ansöker

Endast korrekt ifylld och välmotiverad ansökan behandlas. 

Då det för närvarande inte finns några pengar, via CopySwede, för dem som har medverkat i TV-produktion så finns det ändå en möjlighet att söka stipendiet om man någon gång under de senaste tre åren har publicerat sig enligt publicitetskravet när det gäller text och bild. Så uppfyller du det villkoret så var då noga att ange i anmälningsblanketten under punkten "Publicerad i" var och när du senast var publicerad i print.

Ansökan

Sista ansökningsdag var torsdagen den 19 september 2019.

Besked om vem som får stipendium

Besked om vem som får stipendium meddelas på Journalistförbundets hemsida samt i ett personligt meddelande till berörda stipendiater.

På grund av det stora antalet ansökningar lämnas inget meddelande personligen till dem som inte har fått sökt stipendium.

Bland ansökningarna prioriteras de sökande som tidigare inte har fått stipendium från Journalistförbundet.

Eventuella frågor om stipendiet besvaras av ombudsman Justus Bennet på telefon 08-613 75 03 eller per e-post: stipendier@sjf.se

Har du frågor om själva kursen, kontakta J++ http://jplusplus.org/sv/contact/

Senast ändrad 20 september 2019