Franska med inriktning kultur och gastronomi i Aix-en-Provence

Journalistförbundet utlyser 12 språkstipendier i form av en 14 dagars intensivkurs i franska med en inriktning på kultur och gastronomi i Aix-en-Provence. 

Ansökan var öppen 3 - 26 mars 2020.

Om du är anställd, ange arbetsgivare. Om du är frilans, ange uppdragsgivare samt gärna inom vilka ämnesområden du arbetar.
Ange minst tre av dina senaste publiceringar i svenska tidningar/tidskrifter. Har du haft bilder publicerade i böcker, uppge vilka och när.
Obs! Gäller endast språkstipendier.