Agneta Lindblom Hulthéns stipendium

Journalistförbundet delar ut Agneta Lindblom Hulthéns stipendium för studier om arbetsrätt respektive yttrandefrihet i europeiskt perspektiv, med ett totalt stipendiebelopp på 100 000 kronor.

Studierna ska ske i organiserad form, enligt personlig studieplan, och ersättning ges för kostnader i samband med detta. Stipendiebeloppet på högst 100 000 kronor kan fördelas på en eller flera sökanden, inom ett eller bägge ämnesområdena.

Ansökningstiden var till och med den 13 april 2017.

Behörig att söka

Stipendiemedlen kommer huvudsakligen från kopierings-/upphovsrättsersättningar från Bonus Copyright Access, samt i liten del från CopySwede. Pengarna är ersättning för användande av upphovsrättsligt skyddade texter och/eller bilder, och i liten del från kopiering av tv-program.

Det är därför som upphovsrättsliga regler avgör vem som är behörig att söka Journalistförbundets stipendier.

Behöriga att söka är alla som någon gång under de senaste tre åren haft texter och/eller bilder publicerade i svenska tryckta tidningar eller tidskrifter, eller haft bilder publicerade i svenska böcker och alla som medverkat i produktioner av svenska tv-program som sänts i SVT, TV4 AB, TV3 och Kanal 5.

Det spelar ingen roll var du är verksam nu eller om du är anställd eller frilans, det avgörande för behörighet att söka Journalistförbundets stipendier är endast att du uppfyller ovanstående behörighetskriterier.

Vad stipendiet täcker för kostnader

Stipendiet är ett bidrag till direkta kostnader i samband med studierna (till exempel kursavgift, resekostnader, transfer, litteratur, logi med mera).

Stipendiet täcker inte ersättning för inkomstbortfall, traktamente eller matkostnader.

Den som tilldelas stipendium får endast använda pengarna för sådana studier som ansökan avser.

Eventuella frågor om detta stipendium besvaras av Anita Vahlberg 070-513 75 02 eller per e-post: anita.vahlberg@ownit.nu

De som får stipendiet underrättas per brev eller mejl och namnen publiceras på Journalistförbundets hemsida www.sjf.se och i tidningen Journalisten.

Sök stipendiet

Ansökningstiden var till och med den 13 april 2017.

Saknar du lösenord?

Om du som medlem saknar eller har glömt ditt lösenord kan du beställa ett nytt genom att klicka på "Logga in" uppe till höger, och sedan på "Beställ lösenord". Ange sedan ditt personnummer (10 siffror utan bindestreck) och den e-postadress som är registrerad i medlemsregistret. Tryck sedan på ”Skicka” så får du ett nytt lösenord skickat till den e-postadressen.