Vad är Servicebolaget?

Servicebolaget är till för dig som är frilansande egenföretagare och medlem i Journalistförbundet. Tanken är att du som medlem fixar journalistiken - medan vi stöttar dig med det andra.

Varför har Servicebolaget bildats?

Frilansar är den grupp som ökar snabbast inom Journalistförbundet och i dag har de flesta frilansjournalister F-skatt och egen firma. Som frilans måste du sköta din ekonomi, förhandla med kunder, betala din utbildning, se till din hälsa och att du har ett fungerande försäkringsskydd. Som F-skattare måste du själv betala dina skatter och sociala avgifter. För att hjälpa frilansar med frågor kring egenföretagande har Journalistförbundet startat ett särskilt servicebolag. Beslutet fattades av Journalistförbundets kongress i juni 1998. På liknande sätt finns och bildas servicebolag för frilansande medlemmar i många andra fackförbund.

Servicebolaget startade sin verksamhet den 1 januari 1999. Bolagets service är enbart tillgänglig för medlemmar  i Journalistförbundet som också är anslutna till Servicebolaget. Enligt beslut av Journalistförbundets kongress är alla frilansmedlemmar i Journalistförbundet anslutna till Servicebolaget från och med 1 januari 2003.

Servicebolagets fullständiga namn är SJFs Frilansjournalisters Serviceaktiebolag, organisationsnummer: 556562-8756. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Så här styrs Servicebolaget

Verksamheten leds av bolagsstyrelsen som består av sex ledamöter och två suppleanter. Fyra av ledamöterna och en suppleant utses av förbundsstyrelsen och två ledamöter plus en suppleant utses av förbundets frilansmedlemmar via Frilans Riks. Journalistförbundets Johan Lif, är också verksamhetschef för Servicebolaget, och ansvarar för verksamheten i bolaget.

Bolaget har två anställda, Maud Alenmark (tidigare frilansjournalist) som är serviceansvarig och Elisabet Wahl (som arbetar deltid som frilansjournalist) som är kursadministratör.

Så här ser Servicebolaget styrelse ut från och med 16 maj 2017:

Styrelseordförande:

Jonas Nordling, förbundsstyrelsen

Övriga ordinarie ledamöter:

Marie Blomgren, förbundsstyrelsen 
Natacha López, förbundsstyrelsen
Eduard Pröckl, förbundsstyrelsen
Göran Schüsseleder, Frilans Riks
Agnes Arpi, Frilans Riks

Suppleanter:

Carl-Magnus Höglund, förbundsstyrelsen
Henrik Simonsen, Frilans Riks

Inom styrelsen finns sedan hösten 2014 ett kursutskott som arbetar med Servicebolagets kurser. Utskottet består från och med 16 maj 2017 av Göran Schüsseleder och Agnes Arpi (ordinarie) samt Henrik Simonsen (suppleant).