Sälja och ta betalt

Kom ihåg att arvodet inte bara ska räcka till din ”lön”, utan också till alla dina kostnader: mobiltelefon, dator, internetuppkoppling, utbildning, facklitteratur, researchresor etc. - för att inte tala om eventuell sommarsemester och framtida pension.

Acceptera att du måste lära dig säljandets svåra konst för att klara dig som frilans. Börja med att försöka sälja reportaget eller inslaget på idéstadiet, inte som färdigt material. Så länge du inte lagt ned tid och energi på jobbet kan du lättare säga nej till skambud. (Och sådana kommer du att få. Garanterat.)

Om du ska ”jobba på spek”, det vill säga på spekulation, och göra artikeln/inslaget utan att uppdragsgivaren har beställt det - ta reda på om de verkligen är intresserad av din idé eller bara säger så för att bli av med dig.

Föreslå gärna flera idéer, inte bara en enda, vid varje kontakt med uppdragsgivaren. Var beredd på att få nej. Många gånger. Gör som säljproffsen, räkna med 80-20-regeln: I genomsnitt får du åtta ”nej” på tio försök och två ”ja”. Men ge inte upp - för varje ”nej” kommer du närmare ett ”ja”!

Gå vidare, även efter ett nej. Fråga vad de skulle vilja ha i stället, vilken sorts reportage de saknar just nu, och återkom sedan med sådana idéer.

Använd Journalistförbundets frilansrekommendation och kalkylator som utgångspunkt för ditt arvode. För mer information om arvoden, se också Frilans Riks mötesplats för frilansjournalister, www.arvodesguiden.se.

Om du som är frilansmedlem loggar in kan du läsa mer om:

Arvoden
Avtal
Offentlig upphandling – tips att tänka på för frilansar
Fakturera på rätt sätt – och vad gör du om kunden inte betalar i tid?