Vässa ditt språk, webbsänd kurs, 12 december

Hur ska man tänka kring engelska låneord? Spelar det någon roll om man använder innan eller före? Och gör man för att ha ett så inkluderande språk som möjligt?
Det här och andra frågor grottar vi ner oss i en webbsänd kurs med språkkonsulten Hanna Sjöström.

Språket är ett av journalistens främsta verktyg. Men språket går också alltid att vässa, utveckla och leka med – inte minst för att få bättre texter eller radio- och teveinslag. 
Under den här kursen kommer språkkonsulten Hanna Sjöström bland annat prata om rena språkriktighetsfrågor. När använder man de och när använder man dem? Heter det före eller innan jul? Kursen kommer också att gå in på engelska låneord. Kan man till exempel använda ordet levla hur som helst och hur förändras stavningen när man böjer ordet ponny.  Det kommer också att finnas tid för egna frågor och funderingar.

Om kursledaren
Hanna Sjöström arbetar som språkkonsult på Språkkonsulterna. Hon utbildad inom språkvetenskap och kommunikation och har en examen i professionell svenska från Uppsala universitet.

Dag och tid
12 december, 10.00-12.00

Plats 
Webbsänd kurs. För att vara med behöver du en dator med fast uppkoppling där du också kan höra ljud. Datorn måste också vara utrustad med flash (vilket huvuddelen av alla datorer är). Adresssen till kursen skickas ut några dagar i förväg. 

Kursavgift 
Servicebolagets frilansar: Kursavgiften ingår i den redan inbetalade månadsavgiften, men avgift debiteras anmäld som uteblir utan att avboka i tid, se villkor längre ned.
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 600 kr plus 25 % moms, att betala 750 kr.
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 800 kr plus 25 % moms, att betala 1 000 kr.

Anmälan
Anmälan senast 8 december 2017 via e-post till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

Turordning
Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Besked om man fått plats eller inte på kursen meddelas via e-post i samband med sista anmälningsdatum. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag. Övriga anmälda antas därefter i mån av plats och Servicebolaget skickar en faktura på kursavgiften.

Information
Har du frågor om kursen, platstillgång, anmälan med mera, kontakta Servicebolaget, e-post servicebolaget@sjf.se

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till e-post: kursanmalanservicebolaget@sjf.se så att eventuell reserv på Servicebolagets lista kan överta platsen.
Servicebolagsmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast 48 timmar före kursstart (10.00 den 10 december) debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast 48 timmar före kursstart (10.00 den 10 december) får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.
Undantag: Vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.

Övrigt
Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas