Skatter och avdrag, Malmö 13 april

En kurs för frilansar med enskild firma som baserar deklarationen på ”ett förenklat årsbokslut”. Kursen går i genom hur deklarationsblanketterna ska fyllas i och var i bokföring/bokslut för 2015 som uppgifterna till deklarationen ska hämtas. Avgiftsfri för frilansmedlemmar.

Ur innehållet:

 • Kort om förenklat årsbokslut – beräkningar/underlag och blankett
 • Om siffrorna inte stämmer – tips om vanliga fel
 • Så här fyller du i NE -blanketten
 • Avdragsgilla kostnader i frilansverksamheten
 • Inventarier – direktavdrag och avskrivningar
 • Periodiseringsfonder, räntefördelning, expansionsfond
 • Egenavgifter och karenstid i sjukförsäkringen
 • Momsdeklaration för helårsmoms 2015
 • Periodisk sammanställning och momsredovisning vid affärer med utlandet
 • Nyheter för verksamhetsår 2016
 • Fika och frågestund


Kursledare

Martin Rosengren, LRF Konsult Malmö

Dag och tid
13 april kl 13.00 – 16.30 med avbrott för kaffe

Plats
LRF konsult, Dockplatsen 1, Malmö

Sista anmälningsdag
28 mars 2016

Kursavgift 
Servicebolagets frilansar: avgiftsfritt, men avgift debiteras anmäld som uteblir utan att avboka i tid, se villkor längre ned.
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 660 kr plus 25 % moms, att betala 825 kr

Anmälan
Anmälan senast 28 mars 2016 via e-post till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

Turordning
Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Den som antagits till kursen meddelas via e-post. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag. Övriga anmälda antas därefter i mån av plats och Servicebolaget skickar en faktura på kursavgiften.

Information
Har du frågor om kursen, platstillgång, anmälan med mera, kontakta Servicebolaget, e-post servicebolaget@sjf.se.

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till e-post: kursanmalanservicebolaget@sjf.se så att eventuell reserv på Servicebolagets lista kan överta platsen.
Servicebolagsmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast 14 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast 14 dagar före kursstart får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.
Undantag: vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.
Övrigt: vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

 

 

 

Ur innehållet:

 • Kort om förenklat årsbokslut – beräkningar/underlag och blankett
 • Om siffrorna inte stämmer – tips om vanliga fel
 • Så här fyller du i NE -blanketten
 • Avdragsgilla kostnader i frilansverksamheten
 • Inventarier – direktavdrag och avskrivningar
 • Periodiseringsfonder, räntefördelning, expansionsfond
 • Egenavgifter och karenstid i sjukförsäkringen
 • Momsdeklaration för helårsmoms 2015
 • Periodisk sammanställning och momsredovisning vid affärer med utlandet
 • Nyheter för verksamhetsår 2016
 • Fika och frågestund


Kursledare

Peter Kuck, LRF Konsult Göteborg

Dag och tid
12 april kl 13.00 – 16.00 med avbrott för kaffe

Plats
LRF Konsult, Norra Gubberogatan 32, Göteborg 

Sista anmälningsdag
28 mars 2016

Kursavgift 
Servicebolagets frilansar: avgiftsfritt, men avgift debiteras anmäld som uteblir utan att avboka i tid, se villkor längre ned.
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 660 kr plus 25 % moms, att betala 825 kr

Anmälan
Anmälan senast 28 mars 2016 via e-post till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

Turordning
Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Den som antagits till kursen meddelas via e-post. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag. Övriga anmälda antas därefter i mån av plats och Servicebolaget skickar en faktura på kursavgiften.

Information
Har du frågor om kursen, platstillgång, anmälan med mera, kontakta Servicebolaget, e-post servicebolaget@sjf.se.

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till e-post: kursanmalanservicebolaget@sjf.se så att eventuell reserv på Servicebolagets lista kan överta platsen.
Servicebolagsmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast 14 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast 14 dagar före kursstart får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.
Undantag: vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.
Övrigt: vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

 

 

 

 • Skatter och avdrag – kurs på tre platser i april

En kurs för frilansar med enskild firma som baserar deklarationen på ”ett förenklat årsbokslut”. Kursen går i genom hur deklarationsblanketterna ska fyllas i och var i bokföring/bokslut för 2015 som uppgifterna till deklarationen ska hämtas. Avgiftsfri för frilansmedlemmar.

Ur innehållet:

 • Kort om förenklat årsbokslut – beräkningar/underlag och blankett
 • Om siffrorna inte stämmer – tips om vanliga fel
 • Så här fyller du i NE -blanketten
 • Avdragsgilla kostnader i frilansverksamheten
 • Inventarier – direktavdrag och avskrivningar
 • Periodiseringsfonder, räntefördelning, expansionsfond
 • Egenavgifter och karenstid i sjukförsäkringen
 • Momsdeklaration för helårsmoms 2015
 • Periodisk sammanställning och momsredovisning vid affärer med utlandet
 • Nyheter för verksamhetsår 2016
 • Fika och frågestund

12 april Göteborg – mer information och anmälan senast xxx april

13 april Malmö – mer information och anmälan senast xxx april

19 april Stockholm - mer information och anmälan senast xxx april