Skatter och avdrag – kurs i Malmö 17 april

En kurs för frilansar med enskild firma som baserar deklarationen på ”ett förenklat årsbokslut”. Kursen går i genom hur deklarationsblanketterna ska fyllas i och var i bokföring/bokslut för 2012 som uppgifterna till deklarationen ska hämtas. Avgiftsfri för frilansmedlemmar.

Ur innehållet:

 • Kort om förenklat årsbokslut – beräkningar/underlag och blankett
 • Om siffrorna inte stämmer – tips om vanliga fel
 • Så här fyller du i blanketterna NE och Momsbilaga 
 • Avdragsgilla kostnader i frilansverksamheten
 • Inventarier – direktavdrag och avskrivningar
 • Periodiseringsfonder, räntefördelning, expansionsfond
 • Egenavgifter och karenstid i sjukförsäkringen
 • Nyheter för verksamhetsår 2013:
  - Skatteförfarandet – nya regler – momsen ingår inte längre i F-skatten
  - Två deklarationstillfällen 2014 – bokföringen klar direkt efter årsskiftet
  - Nya fakturaregler
 • Byta från enskild firma till aktiebolag? För- och nackdelar i korthet.
 • Fika och frågestund

Kursledare
Martin Rosengren, LRF Konsult Malmö

Dag och tid
17 april kl 13.00 – 16.30 med avbrott för kaffe

Kursen hålls centralt i Malmö.

Sista anmälningsdag
27 mars

Kursavgift
Servicebolagets frilansar: avgiftsfritt, men avgift debiteras anmäld som uteblir utan att avboka i tid, se villkor längre ned.
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 300 kr plus 25 % moms, att betala: 375 kr
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 450 kr plus 25 % moms, att betala 563 kr

Anmälan
Anmälan senast 27 mars via e-post till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

Turordning
Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Den som antagits till kursen meddelas via e-post. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag. Övriga anmälda antas därefter i mån av plats och Servicebolaget skickar en faktura på kursavgiften.

Information
Har du frågor om kursen, platstillgång, anmälan med mera, kontakta Servicebolaget, e-post servicebolaget@sjf.se.

Anmälan till kurser är bindande – villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen meddela detta omgående till e-post: kursanmalanservicebolaget@sjf.se så att eventuell reserv på Servicebolagets lista kan överta platsen. Observera att antagen frilansmedlem som uteblir från kursen utan att avboka senast 14 dagar före kursstart kommer att debiteras en avbokningsavgift motsvarande kursavgiften för ”Övriga medlemmar i Journalistförbundet”, samt att övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka i förväg får betala hela sin kursavgift.
Vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn återbetalas kursavgiften endast mot uppvisande av giltigt läkarintyg respektive intyg om VAB från Försäkringskassan.
Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.


Läs mer om Servicebolagets kursutbud på:
www.sjf.se/servicebolaget/kurser