Servicebolagets kursarbete

 

Mer fokus på kurser

Sedan något år tillbaka pågår ett arbete med att stärka och utveckla Servicebolagets kursverksamhet – detta efter önskemål från frilansmedlemmar och frilansrepresentanterna i bolagets styrelse. Bolaget har nu större fokus på kursverksamhet än tidigare. De här förändringarna innebär också att Servicebolaget delvis arbetar på ett nytt sätt när det gäller de kurser vi anordnar.

Kursutskottet

Servicebolagets styrelse har tillsatt ett kursutskott bestående av Frilans Riks representanter i styrelsen. I dagsläget sitter Holger Nilén och Göran Schüsseleder med som ordinarie ledamöter och Victoria da Silva är suppleant. Kursutskottets uppgift är att två gånger om året arbeta med de kursförslag som kommit in från medlemmar, frilansklubbar och andra. Under dessa möten prioriterar och rangordnar utskottet förslagen och ger sedan kansliet i uppdrag att se vilka av dessa som går att genomföra.

Kursönskemål

Tidigare har kursönskemål från frilansmedlemmar och frilansklubbar kommit in under hela året. Från och med nu försöker vi försiktigt styra önskemålen så att de kommer mer samlat inför kursutskottets två möten. Detta för att det ska bli lättare att sammanställa önskemålen och för att de ska vara så aktuella som möjligt. Kursutskottet kommer att ha sitt nästa möte någon gång ibörjan av 2018 då kurserna för våren ska planeras. Vi återkommer med deadline för att skicka in förslag till det mötet. 
Vilka önskemål har då störst chans att bli genomförda? Det kan vara bra att veta att våra kurser hålls under en dag och oftast utgår från nybörjarnivå eftersom så många som möjligt ska kunna delta. Kursutskottet har även beslutat att bara undantagsvis arrangera kurser i enskilda program som InDesign och Photoshop. Detta eftersom det är svårt att lära sig något vettigt under bara en dag och det också finns ett stort utbud av kurser på andra håll.
Är man flera som går ihop och skickar in ett förslag har man större chans att få gehör för sitt önskemål. Ett sätt att gå till väga är därför att kontakta sin frilansklubb och försöka få dem att ställa sig bakom den idé man har. 

Kursansvarig

På kansliet är det Elisabet Wahl som är ansvarig för kursverksamheten. Hon arbetar måndag till onsdag och nås på 08-613 75 26 eller elisabet.wahl@sjf.se. OBS! Kursanmälningar ska som vanligt skickas till kursanmalanservicebolaget@sjf.se, dock går det utmärkt att komma med synpunkter eller ställa mer generella frågor om kurserna till Elisabet Wahl. 

Taggar: kurser