Redigera för radio i Hindenburg - Stockholm 29 februari

Jobbar du med radio och vill lära dig ett enkelt och smidigt redigeringsprogram? Då är den här kursen i Hindenburg något för dig.

Det här är en kurs för dig som har erfarenhet av att göra och redigera radio, men känner behov av att lära dig ett nytt redigeringsverktyg. Hindenburg är ett användarvänligt radioredigeringsprogram som lämpar sig till att redigera allt från korta nyhetsinslag till långa dokumentärer. 

Under dagen får deltagarna arbeta praktiskt med att klippa, redigera, mixa och mastra ett inslag. Vi går också igenom hur man spelar in prator i programmet och gör telefonare. Slutligen lär vi oss hur man exporterar sitt inslag/program för publicering, antingen i SR:s kanaler eller i en egen podcast.
Mot slutet av dagen lyssnar vi på varandras inslag.

Vid kursdagens slut har deltagarna fått
- importera och klippa ljud
- spela in prator och göra telefonare rakt in i programmet
- mixa nivåer och göra in/uttoningar, få till en bra stereobild och göra snygga klipp
- exportera det färdiga inslaget

Kursledare
Lasse Edfast, frilansjournalist med lång erfarenhet av radioproduktion.

Datum och tid
Måndag 29 februari, 09.30-17.00

Plats
Birkagården, Karlbergsvägen 86B, Stockholm.

Kursavgift
Detta är en specialkurs där det utgår en extra avgift, till skillnad från Servicebolagets ordinarie kursutbud. Detta beror bland annat på två saker:
- Det krävs förkunskaper i radioproduktion och radioredigering för att delta i den här kursen.
- Det är bara ett begränsat antal deltagare som kan delta.
Servicebolagets frilansar: 2 000 kronor + 25 % moms. Att betala: 2 500 kronor. 
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 3 000 kronor + 25 % moms. Att betala: 3 750 kronor. 
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 4 000 kronor + 25 % moms. Att betala: 5000 kronor.

Anmälan
• Kursanmälan görs senast 22 februari 2016 till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid anmälan, betala samtidigt in anmälningsavgift på 500 kronor till SJFs Frilansjournalisters Service AB bankgirokonto 5242-8307. Resterande kursavgift tillkommer och faktureras till den som antas till kursplats, se turordning nedan.
• Anmälan till kurs räknas som bindande när anmälningsavgift inkommit till Servicebolagets bankgirokonto, samt att anmälaren aktivt bekräftat acceptans av nedanstående anmälnings- och avbokningsvillkor. Denna acceptans sker via ett mejl som skickas ut från kansliet som kursdeltagaren får svara på. 
• Anmälningsavgiften återbetalas ej vid en avbokning från den som anmält sig, oavsett tidpunkt eller skäl till avbokning. Anmälningsavgiften räknas vid avbokning som administrationsavgift för avbokningen.

Turordning
• Turordning till kursplats räknas efter det datum då anmälningsavgiften registrerats på Servicebolagets bankgirokonto. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag.
• Den som antagits till kursplats meddelas skriftligt via e-post, därefter ska resterande del av kursavgiften betalas. Servicebolaget skickar en faktura.
• Den som är anmäld till kursen, men som inte tilldelas någon kursplats kan välja att kvarstå på reservlista.
• Till anmäld som inte tilldelas ordinarie kursplats eller reservplats återbetalas anmälningsavgiften efter att kursen har genomförts.

Avbokning
• Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiteras hela kursavgiften. Platsen kan dock överlåtas till den som står i tur på Servicebolagets reservlista till aktuell kurs, eller om reserver saknas till annan frilans. Överlåtelse av kursplats kan endast ske via Servicebolagets kansli. Om platsen överlåts, återbetalas inbetald kursavgift efter avdrag med 500 kr för anmälnings/administrationsavgift.
• Vid avbokning efter sista anmälningsdag på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn återbetalas inbetald kursavgift efter avdrag med 500 kr för anmälnings/administrationsavgift, endast mot uppvisande av giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan.
• Anmäld som tilldelats kursplats, men som uteblir från kursen utan att avboka debiteras hela kursavgiften

Vid få anmälningar
• Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in eller flyttas till annat datum. Om kursen ställs in återbetalas hela den inbetalda kursavgiften inklusive anmälningsavgift. Om kursen flyttas till annat datum kan anmäld välja att kvarstå som anmäld till kursen eller återta sin anmälan. Till den som väljer att återta sin anmälan när kursen flyttas till annat datum återbetalas hela den inbetalda kursavgiften inklusive anmälningsavgiften. Serviceaktiebolaget lämnar inte ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.