Radioredigering med Hindenburg - webbsänd fördjupningskurs, 1 och 6 februari

Det här en kurs för dig som kan grunderna i Hindenburg (alternativt kan mycket om ljudredigering och därför snabbt förstår dig på Hindenburg) och nu vill lära dig mer om programmet. Den passar även dig som gick Servicebolagets nybörjarkurs i Hindenburg.

Kursen är uppdelad i tre delar: en genomgång av programmet via Google Hangout, en uppgift att göra hemma och några dagar senare ett seminarium där gruppen tillsammans går igenom det som var svårt, var man fastande och vad man lärt sig.

Kursen ges via Google Hangout så det spelar ingen roll var deltagarna befinner sig.

Ur innehållet:
Snabb klippning och viktiga kortkommandon
Bygga upp en scen med ljud
Effektivt arbetsflöde
Loudness och EQ

Kursledare
Lasse Edfast, frilansjournalist med lång erfarenhet av olika typer av radioproduktion, allt från långa dokumentärer till nyhetsinslag och poddar. Har du frågor eller förslag kring innehållet i kursen så mejla lasse@edfast.se

Tid och plats
Kursdag 1: 09.00–12.00, torsdag 1 februari
Kursdag 2: 09.00–12.00, tisdag 6 februari

Föreläsningarna sker via Google Hangout. För att delta behövs ett Google-konto och en dator med inbyggd/extern webbkamera och mikrofon.

Kursavgift

Detta är en specialkurs där det utgår en extra avgift, till skillnad från Servicebolagets ordinarie kursutbud. Detta beror bland annat på att det är bara ett begränsat antal deltagare som kan delta.

Servicebolagets frilansar: 1 000 + 25 % moms. Att betala: 1 250 kronor. 

Övriga medlemmar i Journalistförbundet (I mån av plats): 2 000 kronor + 25 % moms. Att betala: 2 500 kronor. 

Ej medlemmar i Journalistförbundet (I mån av plats): 3 500 kronor + 25 % moms. Att betala: 4 375 kronor. 

Anmälan

Kursanmälan görs senast 15 januari 2018 till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. 
När anmälan kommit in till Servicebolagets kansli skickas en faktura ut på hela beloppet.


Turordning

Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag.
 Den som är anmäld till kursen, men som inte tilldelas någon kursplats kan välja att kvarstå på reservlista.

Avbokning
 
Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiteras hela kursavgiften. Platsen kan dock överlåtas till den som står i tur på Servicebolagets reservlista till aktuell kurs, eller om reserver saknas till annan frilans. Överlåtelse av kursplats kan endast ske via Servicebolagets kansli.
 Vid avbokning efter sista anmälningsdag på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn återbetalas inbetald kursavgift, endast mot uppvisande av giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan.
 Anmäld som tilldelats kursplats, men som uteblir från kursen utan att avboka debiteras hela kursavgiften.

Vid få anmälningar

Vid för få anmälningar kan kursen komma att ställas in eller flyttas till annat datum. Om kursen ställs in återbetalas hela den inbetalda kursavgiften. Om kursen flyttas till annat datum kan anmäld välja att kvarstå som anmäld till kursen eller återta sin anmälan. Till den som väljer att återta sin anmälan när kursen flyttas till annat datum återbetalas hela den inbetalda kursavgiften. Serviceaktiebolaget lämnar inte ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.