Photoshop för frilansar – Göteborg 20 september

Nybörjarkurs om grundläggande funktioner för digital bildbehandling i programmet Photoshop. Kursledare är Per Hanstorp, fotograf och lärare i digital bildhantering. Avgiftsfri för frilansmedlemmar.

Kursen riktar sig till dig som är nybörjare och går igenom grundläggande funktioner för digital bildbehandling i programmet Photoshop. Du bör ha grundläggande datorvana. (Öppna, flytta, kopiera filer och mappar). Kursledaren kommer att reda ut begrepp som MB, ppi/dpi, pixlar och JPG och visa hur det går till att arbeta med kontrast och färgjusteringar. Du får lära dig att komprimera och spara bilder för att lätt kunna leverera till uppdragsgivarna. Teori varvas med övningar på dator. Du får också bekanta dig med mer avancerad bildbehandling, som att ändra delar av bilden och att arbeta med bilder i olika lager.

Med Photoshop avses originalprogrammet Adobe Photoshop ur serien CS och inte det enklare Photoshop Elements.

PC-datorer med Photoshop finns på plats i kurslokalen för alla deltagare.

Deltagare kan ta med egen dator under förutsättning att Adobe Photoshop ur serien CS är installerad på den innan kurstillfället (ej det enklare Photoshop Elements).

Kursledare
Per Hanstorp, fotograf och lärare i digital bildhantering

Dag och tid
20 september kl 9.30 – 16.30 med uppehåll för lunch

Kursen hålls centralt i Göteborg.

Sista anmälningsdag
3 september

Kursavgift 
Servicebolagets frilansar: avgiftsfritt, men avgift debiteras anmäld som uteblir utan att avboka i tid, se villkor längre ned.
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 975 kr plus 25 % moms, att betala: 1 219 kr
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 1 300 kr plus 25 % moms, att betala 1 625 kr

Anmälan
Anmälan senast 3 september via e-post till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

Turordning
Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Den som antagits till kursen meddelas via e-post. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag. Övriga anmälda antas därefter i mån av plats och Servicebolaget skickar en faktura på kursavgiften.

Information
Har du frågor om kursen, platstillgång, anmälan med mera, kontakta Servicebolaget, e-post servicebolaget@sjf.se.

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till e-post: kursanmalanservicebolaget@sjf.se så att eventuell reserv på Servicebolagets lista kan överta platsen.
Servicebolagsmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast 14 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast 14 dagar före kursstart får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.
Undantag: vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.
Övrigt: vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.


Läs mer om Servicebolagets kursutbud på:
www.sjf.se/servicebolaget/kurser