Introduktion till webb-tv – för frilansjournalister – Malmö 23 september

Kursen ger en orientering i vilka investeringar och kunskaper som krävs för att producera video för webben. Avgiftsfri för frilansmedlemmar.

Vi kommer bland annat att prata om:

  • Vad är webb-tv? Varför webb-tv?
  • Marknaden
  • Utrustning: Hårdvara och mjukvara
  • Pre- och postproduktion, steg för steg
  • Pressetiska regler och fotolagen
  • Snabbkurs i video: En inblick i att producera ett inslag
  • Publicering
  • Framtidens tv


Målgrupp

Kursen riktar sig till frilansande reportrar och fotografer som funderar på att ta steget över till rörlig bild.

Kursledare
Björn Olsson – frilans, stillbildsfotograf och videofotograf med mångårig erfarenhet framförallt inom fack-, vecko- och dagspress. Utbildare i webb-tv-produktion, har bland annat utbildat på FOJO.

Dag och tid
23 september kl 10.00 – 17.00 med uppehåll för lunch

Kursen hålls centralt i Malmö.

Sista anmälningsdag
7 september 2014

Kursavgift 
Servicebolagets frilansar: avgiftsfritt, men avgift debiteras anmäld som uteblir utan att avboka i tid, se villkor längre ned.
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 1 200 kr plus 25 % moms, att betala: 1 500 kr
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 1 600 kr plus 25 % moms, att betala 2 000 kr

Anmälan
Anmälan senast 7 september 2014 via e-post till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

Turordning
Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Den som antagits till kursen meddelas via e-post. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag. Övriga anmälda antas därefter i mån av plats och Servicebolaget skickar en faktura på kursavgiften.

Information
Har du frågor om kursen, platstillgång, anmälan med mera, kontakta Servicebolaget, e-post servicebolaget@sjf.se.

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till e-post: kursanmalanservicebolaget@sjf.se så att eventuell reserv på Servicebolagets lista kan överta platsen.
Servicebolagsmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast 14 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast 14 dagar före kursstart får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.
Undantag: vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.
Övrigt: vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

 

Läs mer om Servicebolagets kursutbud på:
www.sjf.se/servicebolaget/kurser