Introduktion till poddradio - Malmö 22 oktober

Poddradion börjar bli allt vanligare och allt populärare. Här är en kurs för dig som vill veta mer  - både om vad som utmärker poddradio och hur du som frilansjournalist kan få ekonomi i en sådan här satsning.

Vad skiljer poddradio från vanlig traditionell radio? Vad ska man tänka på innan man drar igång? Och hur kan du som frilansjournalist dra nytta av att det faktum att radiolandskapet håller på att förändras?

Det här frågorna får du svar på när Servicebolaget anordnar en introduktionskurs till poddradio. Här får du lära dig mer om både fällor och möjligheter med poddradio-formatet. Kursen passar dig som känner dig intresserad av det här sättet att arbeta med radio, men som inte tagit steget fullt ut. Inga förkunskaper krävs.

Ur innehållet: 
* Poddradio i praktiken - genomförande steg för steg, från idé och förberedelse till färdigt program och distribution.
* Finansiering och lönsamhet – den svåraste delen som kräver ett annorlunda tänkande
* Radio utanför Sveriges Radio – om en helt ny marknad under uppbyggnad

Kursledare
Lars Erlandsson från Poddradiohuset med över tio års erfarenhet av produktion inom digitala medier både inom ljud och film för uppdragsgivare som Folkets Hus och Parker och Sveriges Radio. Han producerar och klipper poddprogram som Bokslukarsällskapet, Utvecklingssamtalet samt podden Veckans bläcka.

Datum och tid
22 oktober, 13.00-16.00

Plats
Sankt Gertruds konferens, Östergatan 7b, Malmö.

Kursavgift 
Servicebolagets frilansar: Kursen ingår i den månadsavgift du redan betalar, men avgift debiteras anmäld som uteblir utan att avboka i tid, se villkor längre ned.
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 600 kr plus 25 % moms, att betala 750 kr.
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 800 kr plus 25 % moms, att betala 1 000 kr.

Anmälan
Anmälan senast 5 oktober 2015 via e-post tillkursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

Turordning
Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Den som antagits till kursen meddelas via e-post. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag. Övriga anmälda antas därefter i mån av plats och Servicebolaget skickar en faktura på kursavgiften.

Information
Har du frågor om kursen, platstillgång, anmälan med mera, kontakta Servicebolaget, e-post servicebolaget@sjf.se

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till e-post:kursanmalanservicebolaget@sjf.se så att eventuell reserv på Servicebolagets lista kan överta platsen.
Servicebolagsmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast 14 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast 14 dagar före kursstart får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.
Undantag: Vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.

Övrigt
Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas