Inspirationsföreläsning: Att göra podd - webbsänd kurs, 15 december

Allt fler företag, organisationer och myndigheter efterfrågar poddar. För dig som frilans innebär det en möjlighet att hitta nya försörjningsmöjligheter. Radiofrilansen Aziza Dhaouadi berättar om hur hon har arbetat.

Radiovärlden har genomgått en stor förändring de senaste åren i och med poddarnas intåg. Möjligheten att själv både kunna producera och publicera poddar har gjort att även smala ämnen hittat sin publik på ett helt nytt sätt.
Poddarna har också ökat intresset för radiomediet hos företag, organisationer och myndigheter. Det har i sin tur gjort att en ny marknad öppnat sig för frilansjournalister.

Under den här föreläsningen berättar Aziza Dhaouadi om sitt arbete med den podd hon gör för Studieförbunden. Vad skiljer det här uppdraget jämfört med vanlig radio för tex Sveriges Radio? Hon kommer att berätta hur hela arbetsprocessen ser ut, från beställning till färdig produkt.

Kursledare
Aziza Dhaouadi, frilansjournalist-radioproducent. 

Dag och tid
Torsdag 15 december 10.00-11.30

Plats
Webbsänd kurs. Du behöver en dator med fast internetuppkoppling. Några dagar före kursen får du en länk till sidan där kursen sänds.

Sista anmälningsdag
Måndag 12 december

Kursavgift
Servicebolagets frilansar: Kursavgiften ingår i den redan inbetalade månadsavgiften, men avgift debiteras anmäld som uteblir utan att avboka i tid, se villkor längre ned.
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 600 kr plus 25 % moms, att betala 750 kr.
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 800 kr plus 25 % moms, att betala 1 000 kr.

Anmälan
Anmälan senast 12 december 2016 via e-post till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

Turordning
Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Besked om man fått plats eller inte på kursen meddelas via e-post i samband med sista anmälningsdatum. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag. Övriga anmälda antas därefter i mån av plats och Servicebolaget skickar en faktura på kursavgiften.

Information
Har du frågor om kursen, platstillgång, anmälan med mera, kontakta Servicebolaget på: servicebolaget@sjf.se.

Övrigt
Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

 

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till e-post: kursanmalanservicebolaget@sjf.se så att eventuell reserv på Servicebolagets lista kan överta platsen.
Servicebolagsmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast den 12 december debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast den 12 december får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.
Undantag:
 vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.
Övrigt: vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.