Hat och hot mot journalister, Malmö 6 mars

Som journalist kan du möta hotfulla situationer eller personer i ditt arbete. Som frilans kan man känna sig ensam, det är långt ifrån säkert att man har stöd av en uppdragsgivare. Under den här workshopen tränas du i att identifiera hot och hur man kan agera utifrån den kunskapen.

Workshopen är för dig som redan arbetar eller kanske kommer att arbeta under sådana förhållanden där du kan hamna i lägen där din egen säkerhet hotas. Det kan handla om en kaotisk demonstration eller att personen eller organisationen du granskar är beredd att gå långt för att hindra dig i ditt arbete.

Under den här dagen fokuserar vi på tre steg: vilka grupper och individer är det som kan utgöra ett hot, analysera hotfulla situationer kopplade till de här grupperna och individerna samt vilka verktyg du kan använda när du hamnar i en hotfull situation.

Mer ur innehållet:
Journalistiskt arbete i utsatta miljöer.
Vad händer i kroppen när man blir rädd och stressad.
Mental förberedelse för att kunna agera i en akut situation.
Övningar där deltagarna får pröva olika metoder för att avstyra och hantera en hotfull situation.

Workshopledare
Johannes Jakobsson:  journalist med lång erfarenhet av att hantera hat och hot mot journalister. Har bland annat arbetat med tidningen Expo, Efterlyst och Veckans brott.
Philippa Borgh, leg. psykolog med bakgrund inom Säkerhetspolisen och Polishögskolan. Har bland annat arbetat med att utbilda poliser i konflikthantering.

Datum och tid
6 mars, 10.00 - 17.00

Plats
Centrala Malmö.

Sista anmälningsdag
19 februari

Kursavgift 
Servicebolagets frilansar: Avgiftsfritt, men avgift debiteras anmäld som uteblir utan att avboka i tid, se villkor längre ned.
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 1 200 kr plus 25 % moms, att betala 1 500 kr
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 1 600 kr plus 25 % moms, att betala 2 000 kr

Anmälan
Anmälan senast 19 februari 2018 via e-post till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

Turordning
Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Besked om man fått plats eller inte på kursen meddelas via e-post i samband med sista anmälningsdatum. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag. Övriga anmälda antas därefter i mån av plats och Servicebolaget skickar en faktura på kursavgiften.

Information
Har du frågor om kursen, platstillgång, anmälan med mera, kontakta Servicebolaget, e-post servicebolaget@sjf.se

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till e-post: kursanmalanservicebolaget@sjf.se så att eventuell reserv på Servicebolagets lista kan överta platsen.
Servicebolagsmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast 14 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast 14 dagar före kursstart får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.
Undantag: Vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.

Övrigt
Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas