FULLBOKAD Intervjuteknik 2.0: Svåra intervjupersoner - Stockholm 16 juni

Den här kursen är fullbokad. Vi har därför satt in ett extra kurstillfälle. Läs mer om det och hur du gör för att anmäla dig HÄR

Under denna kursdag gräver vi djupare i intervjuteknikens möjligheter och fokuserar särskilt på svåra intervjupersoner. Den vänder sig till dig som har grundläggande kunskaper om intervjuteknik, men vill ta ett steg till och ha tips, strukturer och inspiration för att hantera särskilt svåra intervjusituationer.

Ur innehållet:
- detta får de lära sig på medieträningskursen. Och så intervjuar du dem som tillämpar slingermetoderna.
- så får du forskare och andra krångliga intervjupersoner att uttrycka sig mera slagfärdigt och begripligt.
- så får du en mussla att öppna sig.

Föreläsningen bygger på praktiska exempel. Innehållet vänder sig till journalister inom samtliga medieformer.

Kursledare 
Björn Häger, frilansjournalist, förläsare i ämnet och författare till boken Intervjuteknik.

Datum och tid
Tisdagen 16 juni,  10.00 – 17.00.

Plats 
Centrala Stockholm

Kursavgift
Servicebolagets frilansar: Avgiftsfritt, men avgift debiteras anmäld som uteblir utan att avboka i tid, se villkor längre ned.
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 1 200 kr plus 25 % moms, att betala 1 500 kr
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 1 600 kr plus 25 % moms, att betala 2 000 kr

Anmälan
Anmälan senast 1 juni 2015 via e-post till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

Turordning
Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Den som antagits till kursen meddelas via e-post. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag. Övriga anmälda antas därefter i mån av plats och Servicebolaget skickar en faktura på kursavgiften.

Information
Har du frågor om kursen, platstillgång, anmälan med mera, kontakta Servicebolaget, e-post servicebolaget@sjf.se

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till e-post: kursanmalanservicebolaget@sjf.se så att eventuell reserv på Servicebolagets lista kan överta platsen.
Servicebolagsmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast 14 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast 14 dagar före kursstart får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.
Undantag: Vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.
Övrigt: Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas