Bli din egen publicist - 15 november Stockholm

Många journalister är intresserade av att starta en egen tidning på nätet. Här är en kurs för dig som vill få inspiration och samtidigt få större koll på möjligheter och svårigheter. 

Dag och tid
Tisdag 15 november 10.00-17.00

Plats
Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm 

Program
10.00-11.00 Ta hjälp av crowdfunding
Journalisterna Martin Schibbye och Nils Resare startade tillsammans med mediestrategen Brit Stakston reportagesajten Blank Spot project med hjälp av crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering. Finns det något andra journalister kan lära sig av det exemplet?
Om föreläsaren: Brit Stakston delar med sig av journalistikens möjligheter och utmaningar med crowdfunding. Vid sidan av rollen som VD för Blankspot är Brit Stakston expert på digital kommunikation. Hon föreläser, skriver böcker och debatterar internets påverkan på samhället.

11.15-12.15 Presstöd på nätet – så funkar det
Det är i dag möjligt att få driftsstöd för digitala dagstidningar. Men hur funkar det? Och vem kan få det här stödet? Per Sandén från Myndigheten för press, radio och tv berättar om dagens regler och tillämpning.
Om föreläsaren: Per Sandén arbetar som processledare för presstöd inom Myndigheten för press, radio och tv.

12.15-13.30 Lunch (ingår ej)

13.30-15.30 Att driva tidning på nätet
Höglandsnytt är en nyhetssajt som bevakar Småländska Höglandet och Jönköpings län. Den drivs av Henrik Simonsen som här berättar om möjligheter, svårigheter och lärdomar av att ge ut en tidning på nätet.
Om föreläsaren: Henrik Simonsen är frilansjournalist.

15.30-16.00 Fika

16.00-17.00 Digital annonsering – en introduktion
Allt större andel av de pengar som läggs på annonsering och marknadsföring flyttar online. Här finns en möjlighet även för journalister att ta en del av den kakan. Detta pass innehåller en grundläggande orientering kring hur marknaden ser ut idag samt en spaning kring hur framtiden kan se ut.
Om föreläsaren: Charlotta Thür är VD på branschorganisationen IAB, Interactive Advertising Bureau i Sverige.

Sista anmälningsdag
1 november

Kursavgift 
Servicebolagets frilansar: Avgiftsfritt, men avgift debiteras anmäld som uteblir utan att avboka i tid, se villkor längre ned.
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 1 200 kr plus 25 % moms, att betala: 1 500 kr
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 1 600 kr plus 25 % moms, att betala 2 000 kr

Anmälan
Anmälan senast 1 november 2016 via e-post till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

Turordning
Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Samtliga som anmält sig till kursen meddelas via e-post om man tilldelats plats eller inte. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag. Övriga anmälda antas därefter i mån av plats och Servicebolaget skickar en faktura på kursavgiften.

Information
Har du frågor om kursen, platstillgång, anmälan med mera, kontakta Servicebolaget, e-post servicebolaget@sjf.se

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till e-post: kursanmalanservicebolaget@sjf.se så att eventuell reserv på Servicebolagets lista kan överta platsen.
Servicebolagsmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast 14 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast 14 dagar före kursstart får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.
Undantag: Vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.

Övrigt 
Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.