Att lägga anbud vid offentlig upphandling – Stockholm 17 oktober

Att delta i en offentlig upphandling kan vara ett sätt att skaffa nya frilansuppdrag. När kommuner och myndigheter söker frilansjournalister för produktion av tidningar, broschyrer, böcker, rapporter, webbplatser sker det allt oftare via offentliga upphandlingar enligt EU-regler.

Om man ska ha en chans till uppdrag gäller det att lägga ned en del jobb och att följa anvisningar i anbudshandlingarna noga. Under kursen får du en genomgång av vad som är viktigt att tänka på vid offentlig upphandling.

Kursen anordnas på iniativ av Mälardalens frilansklubb.

Ur programmet:

  • Vilka jobbmöjligheter finns
  • Offentlig upphandling – steg för steg
  • Hur hittar man relevanta upphandlingar
  • Att tänka på när man utformar sitt anbud
  • Hur ser avtalen ut
  • Kan flera frilansar lägga anbud tillsammans
  • Vilket åtagande innebär ett anbud (juridiskt, upphovsrätt)


Kursledare
Florence Oppenheim, frilansjournalist med erfarenhet av att lämna anbud vid offentliga upphandlingar av journalisttjänster.

Dag och tid
17 oktober kl 12.30 – 15.30

Kursen hålls centralt i Stockholm.

Sista anmälningsdag
1 oktober

Kursavgift 
Servicebolagets frilansar: avgiftsfritt, men avgift debiteras anmäld som uteblir utan att avboka i tid, se villkor längre ned.
Övriga medlemmar i Journalistförbundet: 600 kr plus 25 % moms, att betala 750 kr
Ej medlemmar i Journalistförbundet: 800 kr plus 25 % moms, att betala 1 000 kr

Anmälan
Anmälan senast 1 oktober via e-post till kursanmalanservicebolaget@sjf.se. Ange kurs, kursdag, kursort samt ditt namn, adress, telefon, e-postadress. Anmälan är bindande, se villkor längre ned. Vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.

Turordning
Turordning räknas efter datum och klockslag i e-postanmälan till Servicebolaget. Begränsat antal platser. Den som antagits till kursen meddelas via e-post. Servicebolagets frilansar har förtur till kursplatserna till och med sista anmälningsdag. Övriga anmälda antas därefter i mån av plats och Servicebolaget skickar en faktura på kursavgiften.

Information
Har du frågor om kursen, platstillgång, anmälan med mera, kontakta Servicebolaget, e-post servicebolaget@sjf.se.

Anmälan är bindande – avbokningsavgift och övriga villkor
Vid förhinder att utnyttja kursplatsen, meddela detta omgående till e-post: kursanmalanservicebolaget@sjf.se så att eventuell reserv på Servicebolagets lista kan överta platsen.
Servicebolagsmedlem som tilldelats kursplats och uteblir från kursen utan att avboka senast 14 dagar före kursstart debiteras en avbokningsavgift på 500 kr plus 25 % moms, att betala: 625 kr.
Övriga antagna kursdeltagare som uteblir utan att avboka senast 14 dagar före kursstart får betala/faktureras hela den aktuella kursavgiften inkl. moms.
Undantag: vid avbokning på grund av sjukdom eller vid vård av sjukt barn utkrävs ingen avbokningsavgift eller kursavgift för anmäld som uppvisar giltigt läkarintyg, intyg på sjukanmälan till Försäkringskassan eller intyg om VAB från Försäkringskassan avseende kursdagen, eventuell inbetald kursavgift återbetalas.
Övrigt: vid för få anmälningar kan kursen ställas in. I så fall återbetalas eventuell inbetald kursavgift. Servicebolaget lämnar ingen ersättning för kostnader som uppstår om kursen ställs in eller flyttas.


Läs mer om Servicebolagets kursutbud på:
www.sjf.se/servicebolaget/kurser