Kurser

I samarbete med andra och i egen regi anordnar Servicebolaget skräddarsydda yrkes- och företagsinriktade för frilansmedlemmar. Som medlem betalar du inget extra för kurserna, utan de ingår i den månadsavgift du redan betalar. Även övriga medlemmar i Journalistförbundet och icke medlemmar kan ansöka och antas till kurser i mån av plats, då mot en avgift som varierar från kurs till kurs.

Kurser under hösten 2017 

Research på nätet
26 september, Malmö - finns platser kvar
27 september, Göteborg - finns platser kvar
24 oktober, Stockholm - sista anmälningsdag 5 oktober

Apptips för frilansjournalister
25 oktober, webbsänd kurs - sista anmälningsdag 16 oktober

Driva tidning på nätet
7 november, webbsänd kurs - sista anmälningsdag 1 november

Så vågar du börja föreläsa
21 november, Malmö - sista anmälningsdag 1 november
22 november, Göteborg - sista anmälningsdag 1 november

 

Kurs på webben (kräver inloggning)

Presstöd på nätet – webbsänd kurs med Per Sandén från Myndigheten för press, radio och tv 
Håller ditt skyddsnät? – se inspelning av kursen om pension och försäkringar för frilansar 
Lär dig använda Statistiska Centralbyråns databaser - webbsänd kurs med Karin Anderberg från SCB  

 

Tidigare kurser 2017

2017-09-05: Potrtättfotografi för reportrar, Stockholm
2017-06-12: Lär dig använda SCB:s databaser, webbsänd kurs
2017-06-02: Produktionsbidrag till kulturtidskrifter, webbsänd kurs 
2017-05-03: Driva tidning på nätet, Göteborg 
2017-05-02: Driva tidning på nätet, Malmö 
2017-04-21: Skatter och avdrag, Stockholm 
2017-04-21: Så vågar du börja föreläsa, Stockholm 
2017-04-19 och 20: Radiokurs för nybörjare, Skurup
2017- 04-18: Skatter och avdrag, Göteborg 
2017- 04-18: Skatter och avdrag, Malmö 
2017-04-05: Research på nätet, Stockholm
2017-03-17: Intervjuteknik 2.0 – svåra intervjupersoner, Göteborg
2017-03-16: Intervjuteknik 2.0 – svåra intervjupersoner, Malmö
2017-02-15: Så vågar du börja föreläsa, Stockholm
2017-02-02: Presstöd på nätet, webbsänd kurs

 

Tidigare kurser 2016

2016-12-15: Inspirationsföreläsning - Att göra podd, webbsänd kurs
2016-12-14: Apptips för frilansjournalister, webbsänd kurs
2016-11-15: Bli din egen publicist, Stockholm
2016-11-08: Hitta caset, Stockholm
2016-11-02: Gör din egen e-bok: en introduktion, webbsänd kurs
2016-10-05: Få koll på din ekonomi och tjäna mer, webbsänd kurs
2016-09-28: Skrivkurs för fotografer, Göteborg
2016-09-21: Skrivkurs för fotografer, Gävle
2016-09-20: Intervjuteknik 2.0 - svåra intervjupersoner, Stockholm
2016-09-14: Få koll på din ekonomi och tjäna mer, Malmö
2016-09-13: Få koll på din ekonomi och tjäna mer, Göteborg 
2016-08-31: Vässa dina undertexter, webbsänd kurs 
2016-08-31: Intervjuteknik 2.0 - svåra intervjupersoner, Stockholm 
2016-06-03: Fotokurs - för den ofrivillige fotografen, Göteborg
2016-05-25: Att lägga anbud vid offentlig upphandling, webbsänd kurs
2016-05-23: Få koll på din ekonomi och tjäna mer, Stockholm
2016-04-28: Hitta ditt berättande, Göteborg
2016-04-19: Skatter och avdrag, Stockholm
2016-04-13: Skatter och avdrag, Malmö
2016-04-12: Skatter och avdrag, Göteborg
2016-04-08: Hitta caset, Stockholm (Inställd)
2016-03-16: Att lägga anbud vid offentlig upphandling, Stockholm
2016-03-15: Skrivkurs för fotografer Gävle (Inställd)
2016-02-29: Redigera radio i Hindenburg, Stockholm
2016-02-17: Introduktion till poddradio, Stockholm
2016-02-16: Hitta ditt berättande, Malmö
2016-02-10: Hitta ditt berättande, Stockholm