Frilanskatalogen

Syns du i webbkatalogen? Som frilansmedlem kan du utan kostnad vara med i www.frilanskatalogen.se. Du måste dock själv lägga in/aktivera dina uppgifter på www.frilanskatalogen.se. Alla uppgifter om frilansmedlemmar i den tidigare tryckta Frilanskatalogen och förbundets tidigare webbkatalog har förts över till www.frilanskatalogen.se.

Som frilansmedlem kan du utan kostnad vara med i www.frilanskatalogen.se. Du måste dock själv lägga in/aktivera dina uppgifter på www.frilanskatalogen.se. Alla uppgifter om frilansmedlemmar i den tidigare tryckta Frilanskatalogen och förbundets tidigare webbkatalog har förts över till www.frilanskatalogen.se.

Uppgifterna från de båda katalogerna har lagts ihop, vilket innebär att dina uppgifter kan behöva redigeras. Det är bara du själv som kan ta bort/lägga till eller formulera om uppgifterna om dig. Även om du inte vill ändra något måste du logga in och aktivera uppgifterna för att de ska synas i katalogen.

Du som vill ha din porträttbild i katalogen måste själv ladda upp den på sidan. Det är då viktigt att du själv äger rätten till bilden. Du som har en bild i den tryckta katalogen måste också själv lägga in bilden på nytt i den nya webbkatalogen. Observera att inga uppgifter om dig kommer att synas i den nya webbkatalogen förrän du loggat in, kontrollerat/godkänt att uppgifterna läggs ut i webbkatalogen.

Logga in på www.frilanskatalogen.se (vilket du är/blir automatiskt när du har loggat in på www.sjf.se eller www.sjf.se/servicebolaget) och lägg in nya/kontrollera/uppdatera dina kontaktuppgifter – och godkänn därefter att uppgifterna publiceras i den nya webbkatalogen.

Här kan du som är frilansmedlem och inloggad läsa mer om hur du lägger in, uppdaterar och godkänner uppgifter i Frilanskatalogen:

Att lägga in/ändra uppgifter