Försäkringar för frilansar

Frilansjournalister har inte samma skydd i arbetet som anställda journalister. Som frilansjournalist måste du ordna ditt försäkringsskydd själv och flera försäkringar behövs.

Du behöver försäkra både dig själv och företaget:

Företagsförsäkring – hjälper dig vid inbrott, brand, vattenskador, rättstvister med mera. Även den som har kontoret hemma behöver en företagsförsäkring. Hemförsäkringen gäller inte för det som händer i firman till exempel skadestånd och rättstvister eller för skador på firmans inventarier. En hemförsäkring gäller inte heller när du gör resor i jobbet.
Sjukavbrottsförsäkring – täcker  frilansverksamhetens fasta kostnader som lokalhyra, el och telefonabonnemang då du blir sjuk en längre tid.
Tjänstereseförsäkring – behövs om något skulle hända när du reser i jobbet. Då gäller inte hemförsäkrings reseskydd för skador som inträffar. Om du tecknar Frilansjournalisternas företagsförsäkring ingår en tjänstereseförsäkring kostnadsfritt. Ett alternativ är annars att teckna en separat tjänstereseförsäkring vid varje resa.
Sjukförsäkring – kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan om du blir sjuk längre tid. Från Försäkringskassan får du knappt 80 procent av din inkomst.
Olycksfall/arbetsskadeförsäkring – för ersättning vid olycksfall i arbetet eller vid sjukdom som orsakas av arbetet.
Livförsäkring – kan ge en ekonomisk trygghet för dina anhöriga vid dödsfall.
Pensionssparande i någon form – frilansjournalister måste liksom andra egenföretagare avsätta pengar i sparande i någon form för att kunna få en rimlig inkomst att leva på under åren som pensionär. Avdragsgillt pensionsparande kan vara lönsamt så länge avdraget inte gör att inkomsten hamnar under taket för pensionsgrundande inkomst (478 551 kr/år 2016 före avdrag för allmän pensionsavgift). Frilansar med lägre inkomster bör istället välja en sparform som inte dras av, till exempel sparande i kapitalförsäkring.

Förmånliga försäkringar för dig som är medlem:

Frilanspaketet (liv-, sjuk, olycksfall) är ett prisvärt alternativ för medlem som väljer att spara minst 500 kr per mån till pension via PP Pension. Du kan då välja att spara i kapitalförsäkring eller avdragsgill pensionsförsäkring. Läs mer om Frilanspaketet (pppension.se)
.
Frilansjournalisternas Företagsförsäkring, årspremie 2016: 2 125 kronor, självrisk: 1 000 kronor (för egendom och ansvar). Tjänstereseförsäkring ingår. Tecknas direkt hos försäkringsmäklare Gefvert AB Läs mer om företagsförsäkringen (gefvert.se) och fler försäkringar för frilansar (gefvert.se)

Sjukavbrottsförsäkring - täcker företagets fasta kostnader (lokalhyra etc) vid långvarig sjukdom.  Tecknas direkt hos försäkringsmäklare Gefvert AB: Läs mer om Sjukavbrottsförsäkringen (www.gefvert.se)

Kontakt Gefvert: 08-440 54 40 eller kundservice@gefvert.se,

Information om Journalistförbundets övriga medlemsförsäkringar:
Läs om olycksfallsförsäkringen som ingår i medlemsavgiften (gäller dygnet runt) och kompletterande olycksfallsförsäkring, livförsäkring, pension och alla andra försäkringar som kan tecknas separat, här

För frågor och rådgivning om medlemsförsäkringarna:
Telefon:  077-551 75 00 eller e-post: journalistforsakringar@sjf.se

Håller ditt skyddsnät? – se inspelning av Servicebolagets kurs om pension och försäkringar för frilansar (kräver inloggning)