Om nya Huvudavtalet

Huvudavtalet reglerar hur Journalistförbundets medlemmar ska få stöd vid omställning. Det handlar om kompetensutveckling under pågående eller tidigare anställning, och hjälp att få ett nytt jobb om man blir av med sitt. Utöver detta innehåller Huvudavtalet nya regler för vad som gäller vid turordning vid uppsägning.

Huvudavtalet handlar om anställningsskydd, kompetensutveckling och omställning, det vill säga hjälp att få ett nytt jobb. Avtalet är förhandlat mellan parterna på den svenska privata arbetsmarknaden – PTK, LO och Svenskt Näringsliv. Huvudavtalet lägger grunden för nya regelverk på arbetsmarknaden som genomförs både genom lagstiftning och kollektivavtal.

Kompetensutveckling och turordning

Med hjälp av ett nytt omställningsstudiestöd, som kompletteras av Huvudavtalet, ges nya möjligheter att studera mitt i arbetslivet, även under pågående anställning, med delvis bibehållen inkomst. Läs mer om studiestöd här.

Avtalet innehåller också många andra former av stöd som rådgivning och avgångsersättning (AGE) för den som blivit uppsagd. Även du som är visstidsanställd kan få omställnings- och kompetensstöd via Huvudavtalet, vilket är nytt.

Huvudavtalet innehåller nya regler för vad som gäller vid turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och i viss mån även vad som gäller vid uppsägning av personliga skäl. Läs mer om turordning här.

Del i partsmodellen

Huvudavtalet är ett omställningsavtal och är en del av en överenskommelse mellan parterna på den svenska privata arbetsmarknaden (PTK, LO och Svenskt Näringsliv). Journalistförbundet är medlem i PTK, som är en förhandlings- och samarbetsorganisation som samlar förbund för tjänstemän i privat sektor.

Denna överenskommelse kallas Trygghetsöverenskommelsen. Överenskommelsen är en helhetslösning, med förändringar både i lag och avtal – som ska tillgodose både arbetsgivarnas och arbetstagarnas intressen. Utöver Huvudavtalet innehåller överenskommelsen också förslag på lagändringar. Beslut om att införa de nya lagförändringarna togs av riksdagen den 8 juni 2022. 

 

Senast ändrad 28 mars 2023