Semester under uppsägningstid

Din semester får inte läggas ut under din uppsägningstid – om du inte vill det. Det gäller oavsett om det är du eller arbetsgivaren som har sagt upp dig.

Om du har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist, och semestern redan hunnit läggas ut, så har du rätt att upphäva din semester om du vill. Detta gäller dock inte vid uppsägningstid som överstiger sex månader. Om din uppsägningstid är längre än sex månader har arbetsgivaren rätt att lägga ut semester på överskjutande tid enligt samma regler som vid annan semesterförläggning.

Om du vill ta ut din intjänade semester under uppsägningstiden har du rätt till det – om den redan har lagts ut. Däremot: Om din semester inte har hunnit bli beviljad behöver du komma överens med din arbetsgivare om att få ta ut semestern.

Om du inte kan ta ut din intjänade semester får du den utbetald som semesterersättning (länk) i stället.

Kom ihåg!

Om din uppsägningstid infaller under perioden juni-augusti har du enligt semesterlagen rätt till minst fyra veckors sammanhängande ledighet.

Senast ändrad 12 mars 2020