Foto: Maskot/TT

Arvode som frilans

Som frilans ska du självklart ha betalt för det arbete du lägger ner. Utan vettiga arvoden går det inte att få sin verksamhet att gå runt. 

Arvoden är en återkommande fråga för många frilansjournalister. Det finns alldeles för många uppdragsgivare som inte vill betala skäliga arvoden för det jobb du lägger ner. Det är också svårt att veta vad man ska ta betalt och hur man ska tänka inför arvodesförhandlingar.

Vi har därför tagit fram smarta verktyg för att höja dina arvoden och översiktliga guider till hur du kan resonera och förhandla. Läs mer här

Senast ändrad 12 mars 2020