Nolltolerans mot sextrakasserier på jobbet

Du har rätt att gå till jobbet utan att utsättas för sexuella trakasserier. Om du känner dig drabbad på något sätt – hör av dig till oss! Journalistförbundet ser allvarligt på sexuella trakasserier och kan ge dig relevant stöd och hjälp.

I vår bransch har negativa mönster kunnat ristas djupare. Sexuella trakasserier har sopats under mattan och personer med makt har – ofta obehindrat – kunnat utsätta kollegor med mindre makt för oönskade handlingar av sexuell karaktär.

De som löper störst risk att bli utsatta för sexuella trakasserier är unga kvinnor med otrygga anställningar. Många fall uppmärksammas aldrig – på grund av att den som blivit utsatt självmant söker sig vidare till nya jobb eller helt enkelt inte erbjuds förlängning på sitt vikariat.

Efter #metoo kan ingen längre blunda för de här osunda strukturerna. Vi i Journalistförbundet tänker vara en del av förändringen.

"Till mitt yngre jag"

Vi släpper under sommaren en serie filmer med profilerade journalister i branschen. I filmerna berättar de för sina yngre jag vad de önskar att de hade fått veta när de skulle börja på sitt första jobb. Kolla in alla filmerna här.

Journalistförbundet stöttar dig

Om du behöver råd, stöd eller hjälp – hör av dig till oss. Vi har klubbar med förtroendevalda ute på många arbetsplatser men du kan också ringa eller mejla direkt till vår jour. De ombudsmän som svarar har tystnadsplikt och det är du själv som bestämmer om de ska gå vidare med frågan.

Kom ihåg att lagen inte bara skyddar dig mot diskriminering. Du får inte heller bestraffas om du har påtalat eller anmält diskriminering. Det kallas för förbud mot repressalier.

Senast ändrad 11 mars 2020