Kontakta oss med frågor om sexuella trakasserier

Journalistförbundet har en viktig roll på arbetsplatserna, både för att stötta våra medlemmar i frågor om sexuella trakasserier, och för att se till att arbetsgivaren tar sitt ansvar för en bra arbetsmiljö fri från sexuella trakasserier. 

Du kan mejla oss på forhandlingsjouren@sjf.se eller ringa till Journalistförbundets förhandlingsjour med frågor som rör sexuella trakasserier. Alla de som svarar på mejl och i telefon har tystnadsplikt. Även du som inte är medlem kan kontakta oss om du har frågor. 

Senast ändrad 11 mars 2020