Kom ihåg!

Arbetsgivaren är skyldig att utreda sextrakasserier.

Det här kan hända om du anmäler sextrakasserier

Om din arbetsgivare får reda på att du har blivit utsatt för trakasserier på jobbet, så måste den vidta åtgärder och se till att trakasserierna stoppas. Händelseförloppet kan se olika ut från fall till fall, men du har hela tiden möjlighet till stöd från Journalistförbundet, berättar Katarina Dahlskog.

Katarina Dahlskog är förbundsjurist och chef för Journalistförbundets förhandlingsavdelning. Här nedan berättar hon mer om hur det bör gå till om du utsätts för trakasserier på din arbetsplats.

Det har ingen betydelse om det är du eller någon annan som har anmält saken till arbetsgivaren. När arbetsgivaren känner till att det har förekommit trakasserier eller kränkningar ska den vidta åtgärder. Om den inte gör det så kan du vända dig till Journalistförbundet eller ditt skyddsombud som då hjälper dig att kräva åtgärder.
 

  1. Utreda. I första hand handlar det om att arbetsgivaren måste utreda vad som har hänt. Det gör man genom att prata med alla inblandade. Det är jätteviktigt att den person som har utsatt dig förstår hur handlingen har uppfattats av dig.  
  2. Kommunicera. Arbetsgivaren ska också berätta för dig hur man kommer att genomföra utredningen och hur man kommer agera framåt.  
  3. Erbjuda stöd. Om du känner behov av stöd kan du vända dig till Journalistförbundet. Vi stöttar dig genom hela processen. Arbetsgivaren kan också komma att erbjuda stöd, till exempel stödsamtal via företagshälsovården.  
  4. Vidta åtgärder. Vilka åtgärder som sätts in beror på det enskilda fallet, men det kan handla om; tillsägelser, varningar, omplaceringar, uppsägningar eller till och med avsked.
  5. Förebygga. Din arbetsgivare måste också, tillsammans med skyddsombuden, göra ett arbete framåt för att se till att trakasserier inte längre ska kunna förekomma. 

 
Om du har frågor eller funderingar – tveka inte inför att höra av dig till Journalistförbundet. Mejla eller ring, välj det som känns enklast för dig. Vi har tystnadsplikt.

Senast ändrad 11 mars 2020