Diskriminering

Publicerad 21 maj 2018

Lagen skyddar dig mot diskriminering i arbetslivet, och om du utsätts kan du få hjälp av Journalistförbundet.

Diskriminering är när någon missgynnas eller kränks, på ett sätt som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder

Enligt lagen krävs aktiva åtgärder mot diskriminering i arbetslivet. Kravet omfattar alla diskrimineringsgrunderna.

Hjälp och stöd

Om du blir diskriminerad kan du kontakta oss på Journalistförbundet för att få hjälp och stöd. Du kan få hjälp med kontakt med den verksamhet där du blivit diskriminerad, och även med att göra en anmälan hos Diskrimineringsombudsmannen, DO.
 
Läs mer om diskriminering på DO:s hemsida.

Tips!

Kom ihåg att lagen inte bara skyddar dig mot diskriminering. Du får inte heller bestraffas om du har påtalat eller anmält diskriminering. Det kallas för förbud mot repressalier.
 

Senast ändrad 11 mars 2020